menu เทคนิคการขยายพันธุ์ฟักแม้ว ให้ได้ผลดี โดยวิธีการใช้ผลแก่
date 07 ก.ย. 62 10:09    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการขยายพันธุ์ฟักแม้ว  ให้ได้ผลดี โดยวิธีการใช้ผลแก่

เทคนิคการขยายพันธุ์ฟักแม้ว  
ให้ได้ผลดี โดยวิธีการใช้ผลแก่

ชาโยเต้   หรือภาษาท้องถิ่นนิยมเรียกกันจนติดปากว่าผัก ฟักแม้ว   และมีชื่อเรียกอื่นๆ  แตกต่างกันตามท้องถิ่น ได้แก่  มะเขือเครือ  มะเขือแม้ว  มะเขือฝรั่ง  แตงกะเหรี่ยง  มะระหวาน  มะระญี่ปุ่น  และฟักญี่ปุ่น  เป็นพืชประเภทไม้เถาเลื้อย  มีลักษณะคล้ายพืชตระกูลแตง  เนื้อมีรสหวาน  รสชาติคล้ายมันฝรั่งปนแตงกวา  ส่วนของยอดฟักแม้ว  มีลักษณะเช่นเดียวกับยอดของฟักทองและตำลึง  ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมของเกษตรกรและผู้บริโภคผักทั่วไป


คุณสมทรง  กฐินสด  เกษตรกร  ม.4  ต.หนองบัว  อ.ภูเรือ  จ.เลย  ผู้มีความรู้ในเรื่องการปลูกฟักแม้ว  ได้ทำการปลูกไว้หลายไร่ ส่วนมากจะเก็บแต่ผลขายไม่นิยมเก็บยอด  ได้ถ่ายทอดวิธีการปลูกฟักแม้วให้กับเจ้าหน้าที่  farmer  info  ขอนแก่น  ในการลงพื้นที่เมื่อวันที่  15  เดือนมีนาคม  2555  ได้แนะนำเทคนิคปลูกฝักแม้วให้ได้ผลดี  มีดังนี้

1. ผลที่ใช้ขยายพันธุ์จะต้องลักษณะรอยแตก  มีอายุได้  6  เดือนขึ้นไป
2.เด็ดออกมาแล้วนำมาชำในที่ร่มที่มีความชื้นโดยไม่ต้องรดน้ำ  จนกระทั่งเริ่มสังเกตเห็นว่ามีรากแตกออกมาหรือจะมียอดอ่อนแทงขึ้นมาจึงนำไปปลูก  โดยผลแก่จะเริ่มแตกราก  และแทงยอดอ่อนออกมาใช้เวลา  2  อาทิตย์


นำผลแก่วางใส่พื้นดินที่จะปลูกหรือขุดดินลงเล็กน้อยให้ผลแก่โผล่ขึ้นจากพื้นดิน  ให้แต่ละหลุมห่างกันใช้ระยะปลูก  2*3  เมตร  หรือ  3*3  เมตร  ทำเสาปักให้รอบหรือจะต้องทำค้างให้เถายึดเกาะ  โดยความสูงขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และจะต้องสูงพอที่จะเดินเข้าไปเก็บผลได้

วิธีการดูแลรักษา  :  จะต้องทำการเด็ดใบแก่ที่มีลักษณะสีเหลืองออก  หรือให้สังเกตว่าอย่าให้เป็นพุ่มทึบให้กรรไกรตัดออกให้แสงผ่านรอดออกมาได้  จะช่วยทำให้ยอดและผลของฟักแม้วออกมาเจริญเติบโตได้ดีกว่า

ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow