Social :

เทคนิคการขยายพันธุ์ฟักแม้ว ให้ได้ผลดี โดยวิธีการใช้ผลแก่

07 ก.ย. 62 10:09
เทคนิคการขยายพันธุ์ฟักแม้ว ให้ได้ผลดี โดยวิธีการใช้ผลแก่

เทคนิคการขยายพันธุ์ฟักแม้ว ให้ได้ผลดี โดยวิธีการใช้ผลแก่

เทคนิคการขยายพันธุ์ฟักแม้ว  
ให้ได้ผลดี โดยวิธีการใช้ผลแก่

ชาโยเต้   หรือภาษาท้องถิ่นนิยมเรียกกันจนติดปากว่าผัก ฟักแม้ว   และมีชื่อเรียกอื่นๆ  แตกต่างกันตามท้องถิ่น ได้แก่  มะเขือเครือ  มะเขือแม้ว  มะเขือฝรั่ง  แตงกะเหรี่ยง  มะระหวาน  มะระญี่ปุ่น  และฟักญี่ปุ่น  เป็นพืชประเภทไม้เถาเลื้อย  มีลักษณะคล้ายพืชตระกูลแตง  เนื้อมีรสหวาน  รสชาติคล้ายมันฝรั่งปนแตงกวา  ส่วนของยอดฟักแม้ว  มีลักษณะเช่นเดียวกับยอดของฟักทองและตำลึง  ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมของเกษตรกรและผู้บริโภคผักทั่วไป


คุณสมทรง  กฐินสด  เกษตรกร  ม.4  ต.หนองบัว  อ.ภูเรือ  จ.เลย  ผู้มีความรู้ในเรื่องการปลูกฟักแม้ว  ได้ทำการปลูกไว้หลายไร่ ส่วนมากจะเก็บแต่ผลขายไม่นิยมเก็บยอด  ได้ถ่ายทอดวิธีการปลูกฟักแม้วให้กับเจ้าหน้าที่  farmer  info  ขอนแก่น  ในการลงพื้นที่เมื่อวันที่  15  เดือนมีนาคม  2555  ได้แนะนำเทคนิคปลูกฝักแม้วให้ได้ผลดี  มีดังนี้

1. ผลที่ใช้ขยายพันธุ์จะต้องลักษณะรอยแตก  มีอายุได้  6  เดือนขึ้นไป
2.เด็ดออกมาแล้วนำมาชำในที่ร่มที่มีความชื้นโดยไม่ต้องรดน้ำ  จนกระทั่งเริ่มสังเกตเห็นว่ามีรากแตกออกมาหรือจะมียอดอ่อนแทงขึ้นมาจึงนำไปปลูก  โดยผลแก่จะเริ่มแตกราก  และแทงยอดอ่อนออกมาใช้เวลา  2  อาทิตย์


นำผลแก่วางใส่พื้นดินที่จะปลูกหรือขุดดินลงเล็กน้อยให้ผลแก่โผล่ขึ้นจากพื้นดิน  ให้แต่ละหลุมห่างกันใช้ระยะปลูก  2*3  เมตร  หรือ  3*3  เมตร  ทำเสาปักให้รอบหรือจะต้องทำค้างให้เถายึดเกาะ  โดยความสูงขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และจะต้องสูงพอที่จะเดินเข้าไปเก็บผลได้

วิธีการดูแลรักษา  :  จะต้องทำการเด็ดใบแก่ที่มีลักษณะสีเหลืองออก  หรือให้สังเกตว่าอย่าให้เป็นพุ่มทึบให้กรรไกรตัดออกให้แสงผ่านรอดออกมาได้  จะช่วยทำให้ยอดและผลของฟักแม้วออกมาเจริญเติบโตได้ดีกว่า

ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@