menu ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน ( บัดนี้ - 17 กันยายน 2562 )
date 12 ก.ย. 62 17:09    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน  ( บัดนี้ - 17 กันยายน 2562 )


ประกาศรับสมัคร

12 กันยายน 2562

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,840-12,650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเวชสถิติ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร
ทักษะ/สมรรถนะ : ตามเอกสาร
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27657


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow