Social :

เทคนิคการขยายพันธุ์มะนาว ด้วยวิธีการตอนกิ่ง

13 ก.ย. 62 11:09
เทคนิคการขยายพันธุ์มะนาว ด้วยวิธีการตอนกิ่ง

เทคนิคการขยายพันธุ์มะนาว ด้วยวิธีการตอนกิ่ง

เทคนิคการขยายพันธุ์มะนาว
ด้วยวิธีการตอนกิ่ง

มะนาว   นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรหันมาปลูกกันมาก  เนื่องจากปัจจุบัน  ผลมะนาวมีราคาแพงและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย  ซึ่ง การขยายพันธุ์มะนาว   ส่วนใหญ่จะใช้การตอนกิ่งพันธุ์  แต่เกษตรกรหลายท่านมักจะไม่ประสบผลสำเร็จใน การตอนกิ่งพันธุ์มะนาว  จึงทำให้เสียเวลาโดยใช่เหตุ  พี่ภัณฑ์รักษ์จึงมีวิธีการตอนกิ่งพันธุ์มะนาวให้ใด้ผลผลิตร้อยเปอร์เซ็นต์  และเจริญเติบโต  ให้ผลผลิตดีมาฝากกัน


นายภัณฑารักษ์  แก้วพลีหรือพี่รักษ์  ได้แนะนำขั้นตอนการตอนกิ่งพันธุ์มะนาวให้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์  โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกระยะเวลาที่เหมาะสมในการตอน  คือคำนวณระยะเวลาในการแตกราก  หรืองอกรากของกิ่งพันธุ์ ให้ดี  ตัวอย่างเช่น  การตอนกิ่งมะนาวควรเลือกตอนในช่วงก่อนฤดูฝนเพื่อรอเวลาที่จะปลูกในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่มีความชื้นสูงเพื่อให้กิ่งพันธุ์เจริญเติบโตได้ดีเมื่อนำไปปลูก  จากนั้นคัดเลือกกิ่งพันธุ์มะนาวที่มีความสมบูรณ์  กิ่งอวบสมบูรณ์ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปใช้มีดที่มีความคมควั่นกิ่งด้านบนอย่างระมัดระวังห้ามให้ช้ำเด็ดขาดเพราะด้านบนเป็นส่วนที่รากจะงอกออกมา หากเปลือกส่วนนั้นช้ำจะทำให้โอกาสงอกรากของกิ่งพันธุ์น้อยลง


จากนั้นวัดจากแผลที่ควั่นด้านบนลงมา  โดยให้ความยาวเท่าเส้นรอบวงของกิ่งนั้น  และควั่นกิ่งโดยรอบเพื่อเอาส่วนเปลือกไม้ออกอย่างระมัดระวัง จากนั้นขูดเนื้อเยื่อด้านในรอบๆกิ่งพันธุ์ออกให้หมดเพื่อตัดท่ออาหารของท่อนพันธุ์  โดยพยายามอย่าให้รอยแผลด้านบนช้ำโดยเด็ดขาด และนำใยมะพร้าวอัดใส่ถุงใสขนาดเล็กให้แน่น 
โดยควรใช้ใยมะพร้าวเก่าที่กองพักไว้ให้ผ่านการชะล้างของน้ำฝนและแสงแดดแล้วและมีความชื้นพอสมควร ไม่ควรใช้ใยมะพร้าวใหม่  เพราะจะยังมีความฝาด  และมีสภาพความเป็นกรดอยู่มากทำให้เป็นอุปสรรคในการงอกรากของกิ่งพันธุ์มะนาวได้จากนั้นนำถุงทีอัดใยมะพร้าวแน่นแล้ว  มาผ่าหนึ่งด้านและห่อหุ้มกิ่งพันธุ์ และใช้เชือกมัดให้แน่นอย่าให้หมุนหรือขยับได้ จากนั้นรอเวลาที่กิ่งพันธุ์งอกรากเพื่อนำไปปลูกลงแปลงต่อไป  ด้วยเทคนิคและวิธีการในการใส่ใจรายละเอียดเหล่านี้ทำให้พี่รักษ์สามารถตอนกิ่งพันธุ์มะนาวประสบความสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ทุกครั้ง  ซึ่งการตอนกิ่งพันธุ์มะนาวที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกๆ  ขั้นตอนของพี่รักษ์  ทำให้พี่รักษ์ไม่ต้องเสียเวลาในการตอนกิ่งพันธุ์แล้วไม่ได้ผล  และสูญเสียต้นทุนโดยใช่เหตุ  นอกจากนี้ยังช่วยให้ต้นพันธุ์มะนาวที่เราตอนกิ่งไม่ทรุดโทรมอีกด้วย


ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@