Social :

สูตรปุ๋ยบำรุงมันสำปะหลัง ให้ได้หัวใหญ่ น้ำหนักดี

14 ก.ย. 62 10:09
สูตรปุ๋ยบำรุงมันสำปะหลัง ให้ได้หัวใหญ่ น้ำหนักดี

สูตรปุ๋ยบำรุงมันสำปะหลัง ให้ได้หัวใหญ่ น้ำหนักดี

สูตรปุ๋ยบำรุงมันสำปะหลัง
ให้ได้หัวใหญ่ น้ำหนักดี=

คุณช่อ ทองสุข บ้านเลขที่ 195/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผย สูตรน้ำหมักผลไม้   เร่งราก  เร่งหัว  น้ำหนักดี  ใบเขียว  ให้กับเจ้าหน้าที่  farmer  info   จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามารถใช้ได้กับ มันสำปะหลัง  ทำให้ หัวมันสำปะหลังใหญ่ น้ำหนักดี  ใบมันเขียว ข้าวจะทำให้ข้าวเขียว ออกรวงดี เม็ดเต่ง และสามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิด


วัสดุ - อุปกรณ์
1.ถังหมักขนาด  100  ลิตร
2.แตงโม  สับปะรดหรือผลไม้ได้ทุกชนิด  จำนวน  50  กก.
3.พด.2  จำนวน  1  ซอง
4.กากน้ำตาล  จำนวน  3  กิโลกรัม

วิธีการทำ
นำผลไม้ทั้งหมดที่เตรียมไว้เทใส่ถัง  ตามด้วยพด.2  และกากน้ำตาล  ปิดฝาให้สนิทไม่ให้ลมเข้า  หมักทิ้งไว้  7-15  วัน  สามารถนำไปใช้ได้


วิธีการนำไปใช้
1.กรองเอาแต่น้ำ 
น้ำหมัก  5  ซีซี/น้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่น  ช่วงมันสำปะหลังกำลังติดราก อายุได้  2-3  เดือน  ฉีดได้ทุกวัน
2.กรองเอาแต่น้ำ  น้ำหมัก  5  ซีซี/น้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่น  ช่วงข้าวอายุ  15  วัน


เรียบเรียงโดย  :  ภาระกิต  เจริญกองชู  เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกัน  จ.พิษณุโลกข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@