Social :

เทคนิคการเก็บรักษา ตะไคร้ ให้มีความสด และอยู่ได้นาน

18 ก.ย. 62 10:09
เทคนิคการเก็บรักษา ตะไคร้ ให้มีความสด และอยู่ได้นาน

เทคนิคการเก็บรักษา ตะไคร้ ให้มีความสด และอยู่ได้นาน

เทคนิคการเก็บรักษา  ตะไคร้ 
ให้มีความสด  และอยู่ได้นาน

ตะไคร้   ถือเป็นวัตถุดิบหลักในการนำมาทำอาหารแปรรูปได้หลากหลายชนิด  ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกตะไคร้  น้ำพริกทรงเครื่องการทำเครื่องแกง  หรือแม้กระทั่งการนำมาประกอบอาหาร  เพราะตะไคร้จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับอาหาร  หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ  ที่สำคัญเป็นพืชสมุนไพรที่ช่วยบำรุงร่างกายเนื่องจากมีสรรพคุณหลากหลายอีกด้วย แต่ถ้ามีมากเกินไปตั้งไว้ยังไม่นำมาทำอาหารหรือแปรรูป  อาจจะมีปัญหาตะไคร้เหี่ยว  แห้ง  กลิ่นไม่หอม


คุณยุพา  เทียมกุล   เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำพริกป้าสุ ที่ใช้ตะไคร้เป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูป  ได้แนะนำ วิธีการเก็บตะไคร้ให้ได้นาน   ยังคงความสด  ด้วยการนำผ้าไปชุบน้ำแล้วบิดหมาด ๆ  นำไปห่อตะไคร้คลุมบริเวณโคนตะไคร้แล้วนำไปตั้งไว้ในภาชนะที่เก็บ  เพียงเท่านี้ตะไคร้จะคงความสด  และอยู่ได้นานเป็นอาทิตย์เรียบเรียงโดย : นงพงา  ไกรวิลาศ.  เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันชุมพร.ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@