Social :

เทคนิคการปลูกไผ่ให้แตกหน่อเยอะ และมีขนาดใหญ่ ด้วยการใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย

25 ก.ย. 62 09:09
เทคนิคการปลูกไผ่ให้แตกหน่อเยอะ และมีขนาดใหญ่ ด้วยการใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย

เทคนิคการปลูกไผ่ให้แตกหน่อเยอะ และมีขนาดใหญ่ ด้วยการใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย

เทคนิคการปลูกไผ่ให้แตกหน่อเยอะ และมีขนาดใหญ่
ด้วยการใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย

ไผ่เลี้ยงหวาน   ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น  เนื่องจากไผ่เลี้ยงหวานมีรสชาติ  หวาน  กรอบ  อร่อย  แต่เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตให้ไผ่สามารถออกได้ทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพัน-มีนาคม  หน่อไผ่จะราคาสูงมาก แต่พอถึงเมษายน-พฤษภาคมจะราคาถูกเพราะหน่อไผ่จะออกช่วงนี้  ไม่ว่าจะเป็นไผ่ที่เกษตรกรปลูกหรือไผ่ป่า ดังนั้นถ้าเกษตรกรควบคุมและบังคับให้ไผ่ออกในช่วงนี้ได้ (กุมภาพันธ์-มีนาคม)  จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนไม่น้อยจากการปลูกไผ่

คุณสวัสดิ์  อกนิตย์  เกษตรกร  บ้านหัวเรือ ต.หัวเรือ  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  จึงได้ศึกษาและนำน้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย  ซึ่งได้ไปอบรมที่ค่ายทหารป่าดงนาทาม จ. อุบลราชธานี  และนำมาทดลองใช้กับไผ่เลี้ยงผลปรากฏว่าสามารถใช้ได้ดี และทำให้ไผ่ที่ปลูกออกหน่อเร็วขึ้น และแตกหน่อเยอะ อีกทั้งหน่อมีขนาดใหญ่ และยังสามารถนำน้ำหมักดังกล่าวไปใช้ได้ในการทำนา  โดยนำไปรดก่อนการไถกลบตอซังข้า ว ทำให้ตอซังข้าวย่อยสลายได้เร็วขึ้น  ใช้ล้างทำความสะอาดคอกสัตว์


ส่วนผสม
1. หน่อกล้วยสับละเอียด  จำนวน 30 กิโลกรัม
2. กากน้ำตาล จำนวน  10  กิโลกรัม
3. สารเร่ง พด.2 จำนวน  1  ซอง
4. น้ำ จำนวน  100  ลิตร

วิธีการทำ :
หน่อกล้วยอ่อนความสูงจากพื้นดิน 1  เมตร ขุดเหง้าสลัดเอาดินออกไม่ต้องล้างน้ำ เอาทั้งเหง้าต้น นำหน่อกล้วยสับละเอียดใส่ถังพลาสติกทึบแสงขนาดจุ  150- 200  ลิตร คลุกเคล้ากับกากน้ำตาล  เติมน้ำสะอาดลงถังเกือบเต็ม ละลายสารเร่ง พด.2 คนติดต่อกัน 5 – 10 นาที ก่อนใส่ถังคนให้เข้ากัน(ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้) ปิดฝาให้สนิท   2   วัน 2  คืน (48  ชั่วโมง) ไม่ให้อากาศเข้า (ไม่ให้จุลินทรีย์ภายนอกเข้าไป ) หลัง  48  ชั่วโมงแล้ว  ให้เปิดฝาถังคนทุกวัน และคอยกดวัสดุให้จมน้ำอยู่เสมอ  หมักไว้ในร่มนาน  7  วัน (จนหมดฟอง)  นำกากกล้วยออกจากถังไปใส่โคนต้นไผ่หรือในแปลงนาเพื่อเป็นปุ๋ยให้หมดเหลือแต่น้ำ  สามารถเก็บได้นานถึง  6  เดือน


นำจุลินทรีย์หน่อกล้วยอัตรา  20-40  ซีซี  มาผสมน้ำ  20  ลิตร  หรือถ้าไม่ผสมน้ำก็สามารถนำน้ำหมักหน่อกล้วยราดรดโคนไผ่ได้เลย การใช้จะใช้  7-10 
วัน /ครั้ง (ยิ่งบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดี) นำไปราดรดรอบโคนไผ่ก็จะช่วยย่อยสลายเศษซากวัชพืช ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ทำให้พืชสามารถดึงธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกมากขึ้น ทำให้ไผ่ออกหน่อเร็ว  แตกหน่อเยอะและหน่อใหญ่


ประโยชน์เพิ่มเติมของจุลินทรีย์หน่อกล้วย
1.ปรับปรุงโครงสร้างของดิน  และ กำจัดเชื้อโรคในดิน ผสมจุลิทรีย์หน่อกล้วย  20-40  ซีซี  ต่อน้ำ  20  ลิตร  ราดรดลงดินร่วมไปพร้อมๆกับการให้น้ำ  ซึ่งการใช้ในแต่ละครั้ง รวมทั้งหมดแล้ว อย่าให้เกิน  3  ลิตร ต่อ ไร่

2. ป้องกันกำจัดโรคพืช ผสมจุลิทรีย์หน่อกล้วย  20-40  ซีซี  ต่อน้ำ  20  ลิตร  ฉีดต้นพืชให้เปียกชุ่ม  ทั้งบนใบและใต้ใบ เพื่อล้างน้ำฝน ภายหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วนานเกิน  30  นาที  ฉีดพ่นล้างหมอกก่อนแดดออก ฉีดพ่นป้องกันโรคที่มากับน้ำค้างช่วงตอนเย็น หรือฉีดพ่นในอัตรา  40  ซีซี  ต่อน้ำ  20  ลิตร  เมื่อพบการระบาดของโรคพืช ทั้งเว้นการให้น้ำ  48  ชั่วโมง  เพื่อลดความชื้น

3. ปรับปรุงคุณภาพน้ำในร่องสวน  สระเก็บกักน้ำ และบ่อเลี้ยวสัตว์น้ำ  ใส่จุลินทรีย์หน่อกล้วย  1  ลิตรต่อน้ำ  10,000  ลิตร

4.ล้างทำความสะอาดคอกสัตว์ ฉีดพ่นด้วยน้ำจุลินทรีย์  1  ลิตรต่อน้ำ  100  ลิตร

5. เร่งการย่อยสลายเศษซากอินทรีย์วัตถุ  หรือดับกลิ่นขยะของเน่าเสีย  ฉีดพ่นด้วย จุลินทรีย์หน่อกล้วย  1  ลิตรต่อน้ำ  100  ลิตร  กรณีหมักฟางในนาข้าว  ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย  10  ลิตร ต่อ  พื้นนา  1  ไร่

ช้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com/

โพสต์โดย : POK@