Social :

สูตรปุ๋ยหมักบำรุงแตงโม ให้ต้นเจริญเติบโต สามารถลดต้นทุนการผลิต

28 ก.ย. 62 10:09
สูตรปุ๋ยหมักบำรุงแตงโม ให้ต้นเจริญเติบโต สามารถลดต้นทุนการผลิต

สูตรปุ๋ยหมักบำรุงแตงโม ให้ต้นเจริญเติบโต สามารถลดต้นทุนการผลิต

สูตรปุ๋ยหมักบำรุงแตงโม
ให้ต้นเจริญเติบโต สามารถลดต้นทุนการผลิต

คุณเฉลิม กำจัดภัย เกษตรกรในพื้นที่บ้านท่าช้าง ทำอาชีพเกษตรกรรมมาหลายปี แต่จะปลูกพืชผักแบบหมุนเวียน เมื่อก่อนปลูกเงาะ มะนาว ปัจจุบันเปลี่ยนมาปลูกแตงโมพันธุ์กินรี ในพื้นที่ 5 ไร่ ปลูกมาได้ประมาณ 1 เดือน ใช้วิธีการดูแลรักษาแบบปลอดสารพิษ มีการทำปุ๋ยชีวภาพใช้เอง ไปศึกษาข้อมูลมาจาก ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ ซึ่งมีการรวมกลุ่มทำปุ๋ยชีวภาพ และแบ่งปุ๋ยให้กับสมาชิกทุกคน ได้แนะนำ สูตรปุ๋ยหมัก   ที่ใช้บำรุงต้นแตงโม ทำให้ต้นเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตเร็ว ทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตไว้ดังนี้


1. ขี้ไก่ ขี้วัว อย่างละ 50 กิโลกรัม
2. เศษหญ้าแห้ง 50 กิโลกรัม
3. กากน้ำตาล 5 ลิตร
4. หัวเชื้ออีเอ็ม 1 กระป๋องนม ผสมน้ำ 200 ลิตร

วิธีทำ
นำส่วนผสมข้อ 1 และ 2 คลุกเคล้าให้เข้ากัน หลังจากนั้นนำกากน้ำตาลและหัวเชื้ออีเอ็มที่ผสมน้ำแล้วคนให้เข้ากัน แล้วนำไปราดบนกองปุ๋ยหมักพอชุ่มคลุกเคล้าให้ทั่วกอง ปิดผ้ายางพลาสติกไว้ เปิดกลับกองปุ๋ยทุก
7 วัน หมักไว้ประมาณ 2-3 เดือน นำปุ๋ยหมักไปใส่โคนต้นไม้หรือพืชผักได้ทุกชนิด


การนำไปใช้
ใส่ปุ๋ยหมัก 2 ครั้ง ครั้งแรกรองก้นหลุม ครั้งที่ 2 ใส่ก่อนออกดอก หลังจากนั้นคอยดูแลกำจัดวัชพืชออกจากแปลง

ประโยชน์
ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของแตงโมและพืชผักได้ทุกชนิด ทำให้ลำต้นสมบูรณ์ ให้ผลผลิตเร็วขึ้น


ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com

โพสต์โดย : POK@