menu เทคนิคการปลูกต้นชมจันทร์ ให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี
date 01 ต.ค. 62 11:10    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus
เทคนิคการปลูกต้นชมจันทร์ ให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี

เทคนิคการปลูกต้นชมจันทร์ 
ให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี

ดอกชมจันทร์   หรือดอกพระจันทร์  เป็นได้ทั้งสมุนไพรและไม้ประดับ  เป็นพืชสกุลเดียวกับมอร์นิ่งกลอรี่ (Morning  glory)  บางที่เรียกดอกไม้จีน แต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันกับดอกไม้จีนของจีน  นิยมนำดอกตูมมาประกอบอาหาร  เช่น  ยำดอกชมจันทร์  ผักน้ำมันหอย ลวกจิ้มน้ำพริก  ฯลฯ  และนำไปประกอบอาหาร  อื่นๆ  ได้ตามความเหมาะสม  แต่ไม่นิยมทานดอกสด นอกจากนี้ดอกชมจันทร์ ยังมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ  หากทานมากไปอาจมีอาการคล้ายท้องเสียได้ ปัจจุบันมีเกษตรกรนิยมปลูกดอกชมจันทร์  เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนกันมากขึ้น  ตามกระแสของผู้บริโภคที่ให้การตอบรับไม้กินดอกชนิดนี้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีรสชาติและความอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเอง


คุณนงนารถ  เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกดอกชมจันทร์  ได้ให้คำแนะนำและเคล็ดวิธีใน การปลูกดอกชมจันทร์ให้ได้ผลผลิตดี   ไว้ดังนี้

1.นำเมล็ดแห้งของต้นชมจันทร์ไปแช่น้ำไว้  1  คืน  เพื่อให้เมล็ดพองน้ำ  และทำให้หน่อหรือรากงอกออกมา  ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ไปในตัวด้วย โดยเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์จะลอยขึ้นมาให้คัดทิ้งหรือไม่งอกหน่ออกมา  ให้เลือกเอาเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่จมน้ำมาเพาะขยายพันธุ์ต่อไป  ** ในการเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ให้ดูจากการเมล็ดที่สมบูรณ์จะพองน้ำ  และเริ่มมีหน่องอกออกมาส่วนเมล็ดที่ไม่พองน้ำ  จะฟ่อและไม่งอกหน่อออกมาถือว่าไม่สมบูรณ์

2.หลังจากที่แช่เมล็ดไว้แล้ว  1  คืน  ให้นำเมล็ดไปเพาะในแปลงดินที่เตรียมไว้  โดยการหยอดลงไปหลุมละ  3-4  เมล็ด  โดยแปลงปลูกจะต้องมีการเตรียมดินที่ดีพอสมควร กล่าวคือ  มีการขุดพลิกและย่อยดินตากแดดทิ้งไว้ก่อนปลูก  1  สัปดาห์  เพื่อกำจัดศัตรูพืช  จากนั้นให้ขึ้นแปลงพร้อมกับใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรองพื้น ในอัตรา  500  กก.- 1,000  กก.ต่อไร่  ในการทำแปลงควรให้แปลงมีความกว้าง  1-1.5  เมตร  เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน  ส่วนความยาวให้ใช้ความยาวตามพื้นที่ เมื่อขึ้นแปลงเสร็จแล้วให้ตีหลุมปลูกให้มีความลึกประมาณ  20-30  ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก  200-500  กรัม/หลุม  ก่อนหยอดเมล็ด และ กลบดินให้มิดเมล็ด  โดยใช้ระยะปลูก  แบ่งเป็นสองแถวต่อ  1  แปลง  ในระยะระหว่างต้น  40-50  ซม. และ ระยะระหว่างแถว  70-100  ซม.

3.ทำการรดน้ำดูแลกำจัดวัชพืชอย่าให้ขึ้นรบกวนพืชปลูกในช่วงก่อนงอกไปจนถึงหลังงอก  2  สัปดาห์  เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่พืชปลูกจะอ่อนแอต่อวัชพืชมาก เมื่อต้นกล้ามีอายุได้  2  สัปดาห์  หรือ มีใบจริง  คู่แรก  ให้ทำการถอนแยกหรือซ่อมแซม  หลุมปลูก  โดยให้ถอนแยกเหลือ  2  ต้น  ต่อหลุม  และเลือกถอนต้นที่งอกช้า ดูอ่อนแอ  หรือ ขึ้นชิดติดกันออก


4. ในช่วงแรกของการปลูก  พืชมีความต้องการน้ำมาก  จึงควรมีการให้น้ำวันละ  2  ครั้งเช้า-เย็น  กระทั่งพืชมีอายุได้ประมาณ  1 
เดือน  ให้ลดการให้น้ำลงเหลือวันละครั้ง ในช่วงเช้า

5.ปลูกไปประมาณ  45  วัน  ต้นชมจันทร์จะเริ่มแตกยอดอ่อนที่พร้อมจะทอดเลื้อย  ให้เกษตกรทำการขึ้นค้าง  ให้ต้นชมจันทร์เเลื้อย  โดยจะขึ้นค้างเป็นรูปปิรามิด(ค้างคู่)  หรือ ค้างเดี่ยวก็ได้ตามถนัด

6.หลังปลูกประมาณ  2-3  เดือนต้นชมจันทร์จะเริ่มให้ผลผลิต ครั้งแรก  โดยจะให้ดอกตูมนสีเขียวอมเหลือง  หากทิ้งไว้ดอกจะบานเป็นสีขาวสวยและส่งกลิ่นหอมในเวลากลางคืน  ในการเก็บเกี่ยวดอกชมจันทร์เกษตรกรจึงควรเก็บเกี่ยว ณ ช่วงเวลาเช้าตรู่ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี  เป็นที่ต้องการของตลาด

7.หลังเก็บผลผลิตแล้วทุกครั้ง  ควรมีการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นทุกครั้ง โดยจะใช้ปุ๋ยจาก  **ก้อนเชื้อเห็ดเก่า  กล่าวคือ  นำก้อนเชื้อเห็ดเก่ามาใส่บำรุงต้นแทนปุ๋ยหมักในอัตรา  1-2  กำมือต่อ  1  ต้น/หลุม ด้วยเทคนิคการให้ปุ๋ยจากก้อนเชื้อเห็ดเก่านี้  จึงกลายเป็นเทคนิคช่วยเร่งให้ต้นชมจันทร์ ออกดอกมากขึ้น  และเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น  ซึ่งปุ๋ยจากก้อนเชื้อเห็ดเก่านี้ถือว่าเป็นปุ๋ยดีที่เหมาะสมต่อการบำรุงต้นชมจันทร์เป็นอย่างดี

การเตรียมปุ๋ยจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า : นำก้อนเชื้อเห็ดที่ติดเชื้อราหรือก้อนเชื้อเห็ดที่ไม่ติดดอกนำมาเป็นปุ๋ยโดยการแกะก้อนเห็ดออกแล้วกองไว้ให้แห้งในที่ร่ม ปล่อยให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ นานประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไป ก่อนนำไปใช้บำรุงต้นชมจันทร์ ซึ่งจะช่วยทำให้ดอกชมจันทร์ที่ปลูกให้ผลผลิตดีและเกิดดอกมากขึ้น


ประโยชน์ดอกชมจันทร์   :  เป็นผักที่มีไขมันต่ำมาก  และมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อน ๆ  เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก  นอกจากนี้ยังมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส และยังประกอบไปด้วยวิตามินเอ  บี1  บี2  บี3  โปรตีน  อีกด้วย
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com


โพสต์โดยสมาชิก : POK@
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow