Social :

เทคนิคการปลูกต้นชมจันทร์ ให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี

01 ต.ค. 62 11:10
เทคนิคการปลูกต้นชมจันทร์ ให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี

เทคนิคการปลูกต้นชมจันทร์ ให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี

เทคนิคการปลูกต้นชมจันทร์ 
ให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี

ดอกชมจันทร์   หรือดอกพระจันทร์  เป็นได้ทั้งสมุนไพรและไม้ประดับ  เป็นพืชสกุลเดียวกับมอร์นิ่งกลอรี่ (Morning  glory)  บางที่เรียกดอกไม้จีน แต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกันกับดอกไม้จีนของจีน  นิยมนำดอกตูมมาประกอบอาหาร  เช่น  ยำดอกชมจันทร์  ผักน้ำมันหอย ลวกจิ้มน้ำพริก  ฯลฯ  และนำไปประกอบอาหาร  อื่นๆ  ได้ตามความเหมาะสม  แต่ไม่นิยมทานดอกสด นอกจากนี้ดอกชมจันทร์ ยังมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆ  หากทานมากไปอาจมีอาการคล้ายท้องเสียได้ ปัจจุบันมีเกษตรกรนิยมปลูกดอกชมจันทร์  เพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือนกันมากขึ้น  ตามกระแสของผู้บริโภคที่ให้การตอบรับไม้กินดอกชนิดนี้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีรสชาติและความอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเอง


คุณนงนารถ  เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกดอกชมจันทร์  ได้ให้คำแนะนำและเคล็ดวิธีใน การปลูกดอกชมจันทร์ให้ได้ผลผลิตดี   ไว้ดังนี้

1.นำเมล็ดแห้งของต้นชมจันทร์ไปแช่น้ำไว้  1  คืน  เพื่อให้เมล็ดพองน้ำ  และทำให้หน่อหรือรากงอกออกมา  ในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ไปในตัวด้วย โดยเมล็ดพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์จะลอยขึ้นมาให้คัดทิ้งหรือไม่งอกหน่ออกมา  ให้เลือกเอาเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่จมน้ำมาเพาะขยายพันธุ์ต่อไป  ** ในการเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ให้ดูจากการเมล็ดที่สมบูรณ์จะพองน้ำ  และเริ่มมีหน่องอกออกมาส่วนเมล็ดที่ไม่พองน้ำ  จะฟ่อและไม่งอกหน่อออกมาถือว่าไม่สมบูรณ์

2.หลังจากที่แช่เมล็ดไว้แล้ว  1  คืน  ให้นำเมล็ดไปเพาะในแปลงดินที่เตรียมไว้  โดยการหยอดลงไปหลุมละ  3-4  เมล็ด  โดยแปลงปลูกจะต้องมีการเตรียมดินที่ดีพอสมควร กล่าวคือ  มีการขุดพลิกและย่อยดินตากแดดทิ้งไว้ก่อนปลูก  1  สัปดาห์  เพื่อกำจัดศัตรูพืช  จากนั้นให้ขึ้นแปลงพร้อมกับใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกรองพื้น ในอัตรา  500  กก.- 1,000  กก.ต่อไร่  ในการทำแปลงควรให้แปลงมีความกว้าง  1-1.5  เมตร  เพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน  ส่วนความยาวให้ใช้ความยาวตามพื้นที่ เมื่อขึ้นแปลงเสร็จแล้วให้ตีหลุมปลูกให้มีความลึกประมาณ  20-30  ซม. รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก  200-500  กรัม/หลุม  ก่อนหยอดเมล็ด และ กลบดินให้มิดเมล็ด  โดยใช้ระยะปลูก  แบ่งเป็นสองแถวต่อ  1  แปลง  ในระยะระหว่างต้น  40-50  ซม. และ ระยะระหว่างแถว  70-100  ซม.

3.ทำการรดน้ำดูแลกำจัดวัชพืชอย่าให้ขึ้นรบกวนพืชปลูกในช่วงก่อนงอกไปจนถึงหลังงอก  2  สัปดาห์  เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่พืชปลูกจะอ่อนแอต่อวัชพืชมาก เมื่อต้นกล้ามีอายุได้  2  สัปดาห์  หรือ มีใบจริง  คู่แรก  ให้ทำการถอนแยกหรือซ่อมแซม  หลุมปลูก  โดยให้ถอนแยกเหลือ  2  ต้น  ต่อหลุม  และเลือกถอนต้นที่งอกช้า ดูอ่อนแอ  หรือ ขึ้นชิดติดกันออก


4. ในช่วงแรกของการปลูก  พืชมีความต้องการน้ำมาก  จึงควรมีการให้น้ำวันละ  2  ครั้งเช้า-เย็น  กระทั่งพืชมีอายุได้ประมาณ  1 
เดือน  ให้ลดการให้น้ำลงเหลือวันละครั้ง ในช่วงเช้า

5.ปลูกไปประมาณ  45  วัน  ต้นชมจันทร์จะเริ่มแตกยอดอ่อนที่พร้อมจะทอดเลื้อย  ให้เกษตกรทำการขึ้นค้าง  ให้ต้นชมจันทร์เเลื้อย  โดยจะขึ้นค้างเป็นรูปปิรามิด(ค้างคู่)  หรือ ค้างเดี่ยวก็ได้ตามถนัด

6.หลังปลูกประมาณ  2-3  เดือนต้นชมจันทร์จะเริ่มให้ผลผลิต ครั้งแรก  โดยจะให้ดอกตูมนสีเขียวอมเหลือง  หากทิ้งไว้ดอกจะบานเป็นสีขาวสวยและส่งกลิ่นหอมในเวลากลางคืน  ในการเก็บเกี่ยวดอกชมจันทร์เกษตรกรจึงควรเก็บเกี่ยว ณ ช่วงเวลาเช้าตรู่ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี  เป็นที่ต้องการของตลาด

7.หลังเก็บผลผลิตแล้วทุกครั้ง  ควรมีการใส่ปุ๋ยบำรุงต้นทุกครั้ง โดยจะใช้ปุ๋ยจาก  **ก้อนเชื้อเห็ดเก่า  กล่าวคือ  นำก้อนเชื้อเห็ดเก่ามาใส่บำรุงต้นแทนปุ๋ยหมักในอัตรา  1-2  กำมือต่อ  1  ต้น/หลุม ด้วยเทคนิคการให้ปุ๋ยจากก้อนเชื้อเห็ดเก่านี้  จึงกลายเป็นเทคนิคช่วยเร่งให้ต้นชมจันทร์ ออกดอกมากขึ้น  และเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น  ซึ่งปุ๋ยจากก้อนเชื้อเห็ดเก่านี้ถือว่าเป็นปุ๋ยดีที่เหมาะสมต่อการบำรุงต้นชมจันทร์เป็นอย่างดี

การเตรียมปุ๋ยจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า : นำก้อนเชื้อเห็ดที่ติดเชื้อราหรือก้อนเชื้อเห็ดที่ไม่ติดดอกนำมาเป็นปุ๋ยโดยการแกะก้อนเห็ดออกแล้วกองไว้ให้แห้งในที่ร่ม ปล่อยให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ นานประมาณ 2 สัปดาห์ขึ้นไป ก่อนนำไปใช้บำรุงต้นชมจันทร์ ซึ่งจะช่วยทำให้ดอกชมจันทร์ที่ปลูกให้ผลผลิตดีและเกิดดอกมากขึ้น


ประโยชน์ดอกชมจันทร์   :  เป็นผักที่มีไขมันต่ำมาก  และมีสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อน ๆ  เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก  นอกจากนี้ยังมีแคลเซียม ฟอสฟอรัส และยังประกอบไปด้วยวิตามินเอ  บี1  บี2  บี3  โปรตีน  อีกด้วย
ข้อมูลอ้างอิง  :   https://www.rakbankerd.com

โพสต์โดย : POK@