menu ผลสำรวจเผย นักท่องเที่ยวอินเดียมาไทยเพิ่มขึ้น และอาจแซงหน้าจีน ในอนาคต
date 05 ต.ค. 62 09:10    หมวด: ท่องเที่ยว
facebook twitter google plus
ผลสำรวจเผย นักท่องเที่ยวอินเดียมาไทยเพิ่มขึ้น และอาจแซงหน้าจีน ในอนาคต

ผลสำรวจเผย นักท่องเที่ยวอินเดียมาไทยเพิ่มขึ้น
และอาจแซงหน้าจีน ในอนาคต

มีการสำรวจเผยมาว่าภายในช่วง  10  ปีนี้มีแนวโน้มว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมีนักท่องเที่ยวจากอินเดีย  เข้ามาแทนที่ นักท่องเที่ยวจีน   ซึ่งกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  จากการที่เศรษฐกิจของอินเดียกำลังอยู่ในช่วงขยายตัว

โดยเมื่อปี  2018  ได้มี นักท่องเที่ยวอินเดีย   เดินทางมาเที่ยว ประเทศไทย   สูงถึง  1.6  ล้านคน  ถือว่าเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงเป็นอันดับ  6  รองมาจากนักท่องเที่ยวชาวจีน  มาเลเซีย เกาหลีใต้ ลาว  และญี่ปุ่น และในปี  2019  คาดว่านักท่องเที่ยวจากอินเดีย  จะเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้นถึง  1.8  ล้านคน  และภายในปี  2030  อาจจะมีจำนวนสูงถึงปีละ  10  ล้านคน


สำหรับในช่วงประมาณ  8-9  ปีที่ผ่านมา  เศรษฐกิจของประเทศอินเดียกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น  รายได้เฉลี่ยของคนอินเดียเติบโตมากขึ้นถึง  2 
เท่า  ทำให้ในช่วงปี  2018-2019  ที่ผ่านมาชาวอินเดียพากันออกมาท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้น  โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่เป็นที่นิยม  เนื่องจากมีค่าครองชีพที่ถูก  มีความปลอดภัย  พร้อมทั้งมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม


นอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย  และจีน  คือด้านนักท่องเที่ยวจีนที่ส่วนใหญ่จะเดินทางมากันเป็นกรุีป  ที่ดำเนินการจัดการโดยบริษัทการท่องเที่ยวของจีนเอง  ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียมักจะเดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเองมากกว่า  นอกจากนี้ชาวอินเดียยังนิยมที่จะซื้อสินค้า  และบริการให้กับร้านค้าท่องถื่นมากกว่า  ทำให้ส่งผลประโยชน์ต่อท้องถิ่้นในระยะยาวโพสต์โดยสมาชิก : POK@


menu FIND US ON FACEBOOK arrow

menu ข่าวล่าสุด arrow