menu ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) ( 18 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 )
date 06 ต.ค. 62 09:10    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
ประกาศจาก...กรมวิชาการเกษตร เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)  ( 18 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 )

ประกาศรับสมัคร

3 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครข้าราชการ โดยวิธีสอบแข่งขัน

ชื่อตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)

อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารต้นฉบับ)

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :
1. ความรู้พื้นฐานทางเคมี เคมีวิเคราะห์
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี
3. ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

ทักษะ/สมรรถนะ : สมรรถนะหลัก และสมรรถนะที่จำเป็น

เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27731ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow