Social :

โบราณว่า ห้ามหญิงสาวที่มีประจำเดือนไปเก็บผัก

06 ต.ค. 62 19:10
โบราณว่า ห้ามหญิงสาวที่มีประจำเดือนไปเก็บผัก

โบราณว่า ห้ามหญิงสาวที่มีประจำเดือนไปเก็บผัก

โบราณว่า ห้ามหญิงสาวที่มีประจำเดือนไปเก็บผัก 

เป็นความเชื่อของชาวล้านนาที่ว่าห้ามหญิงสาวที่เป็นประจำเดือนไปเก็บผักเป็นอันขาด เนื่องจากคนเหนือเชื่อกันว่า
ประจำเดือนเป็นของที่สกปรก ผู้หญิงใดที่อยู่ในระหว่างมีประจำเดือน หากไปเก็บหรือเดินข้ามพืชผัก อาจทำให้พืชผักสกปรก แห้ง เหี่ยว เฉาตายลงนั่นเอง จึงกลายเป็นข้อห้ามที่ลูกสาวชาวเหนือถูกสั่งสอนมาขอบขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy