Social :

ความเชื่อโบราณ : ฝูงแมลงเม่าบินออกจากรังจะมีพายุ

07 ต.ค. 62 20:10
ความเชื่อโบราณ : ฝูงแมลงเม่าบินออกจากรังจะมีพายุ

ความเชื่อโบราณ : ฝูงแมลงเม่าบินออกจากรังจะมีพายุ

"พายุฝน" กับ "ความเชื่อโบราณ" เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ซึ่งความเชื่อบางความเชื่อก็มักเกิดจากลางสังหร หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งอาจมาจาก
สภาพอากาศ สัตว์ หรือพืชบางชนิด ซึ่งเราสามารถสังเกตุเห็นได้โดยง่ายๆ

     คนไทยสมัยก่อนมีความเชื่อว่า ถ้าหากวันใดมีการพบเห็นฝูงแมลงเม่าบินออกจากรังเป็นจำนวนมาก คนโบราณท่านเชื่อว่าวันนั้นจะมีพายุฝน หรือจะมีพายุฝนเกดขึ้นในไม่กี่วัน จากการสังเกตุสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเช่นนี้ จึงส่งผลให้คนสมัยก่อนทราบได้ว่าพายุฝนจะตกเมื่อไหร่ และต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรนั่นเอง


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy