Social :

ความเชื่อของชาวยุโรป: เรื่องแมลงเต่าทองนำโชค

07 ต.ค. 62 20:10
ความเชื่อของชาวยุโรป: เรื่องแมลงเต่าทองนำโชค

ความเชื่อของชาวยุโรป: เรื่องแมลงเต่าทองนำโชค

แมลงเต่าทอง หรือ Ladybird หรือเรียกอีกอย่างว่า Ladybug เป็นแมลงขนาดเล็ก ตัวมีลักษณะป้อมๆ ลําตัวส่วนหลังมีสีเงินหรือสีทองหรือสีแดง บางชนิดมีจุดวงกลมสีดำ ปีกแข็งใส โค้งนูน เมื่อหุบปีกเข้าหากันจะจดกับด้านหลังทําให้มองคล้ายหลังเต่า โดยมากจะมีหนวด...

      โดยคนยุโรปมีความเชื่อมากมายเกี่ยวกับแมลงเต่าทองตัวเมีย... ซึ่งเริ่มมาจากในสมัยกลางเกิดแมลงศัตรูพืชจำนวนมากมาทำลายข้าวในนา ชาวนาอับจนปัญญา ช่วยตัวเอง ไม่ได้ หันไปสวดอ้อนวอนพระแม่มารี

      แล้วพระแม่มารีก็ประทานความช่วย เหลือส่งแมลงเต่าทองตัวน้อย (ปีกสีแดง สีส้ม สีเหลือง มีจุดวงกลมสีดำ) จำนวนมากมายลงมาช่วยจัดการกับเหล่าศัตรูพืช จนหมดชาวนาดีใจ สำนึกในบุญคุณพระแม่มารี ขนานนามแมลงเต่าทองเหล่านั้นว่า Lady bug ซึ่งมาจากคำเรียกของคริสต์ศาสนิกชน ยามเอ่ยพระนามของพระแม่มารีว่า Our Lady

      ความเชื่อนี้ ได้รับการพิสูจน์อีกครั้ง เมื่อปลายปี ค.ศ.1880 ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เกิดฝูงแมลงเข้ามาทำลายผลส้ม ชาวสวนนึกถึงความเชื่อสมัยโบราณรวมใจกันสั่งซื้อแมลงเต่าทองจำนวน 1 พันตัว จากออสเตรเลีย เข้ามาปล่อย ให้แพร่พันธุ์ในบริเวณสวนส้ม

      ต่อมาอีกสองปี ผลก็ปรากฏชัดเจนว่า แมลงเต่าทองได้ช่วยกันกำจัดแมลงศัตรูพืชไปจนหมด สิ้น
ต้นส้มออกผลได้เหมือนเดิม สร้างรายได้ให้ ชาวสวนอีกครั้งมีผู้ประมาณการว่า เจ้าแมลงปีกแข็งลายจุดตัวน้อยๆเหล่านี้ สามารถกู้วิกฤติลดการขาดทุนทางเศรษฐกิจได้เป็นจำนวนเงินนับพันล้าน

      เมื่อมนุษย์มีความรู้สึกด้านดีแก่แมลงเต่า ทองอย่างนี้ จึงไม่แปลก จึงมีความเชื่อด้านโชคลาง เกิดขึ้นเกี่ยวกับแมลงเต่าทองมากมาย เชื่อกันว่า หากวันหนึ่งแมลงเต่าทองบิน เข้าสวน หรือคุณเจอกับมัน ถือว่าเป็นโชคดี จงอย่าฆ่ามัน เพราะอาจทำให้คุณโชคร้าย

      ในความเชื่อเดียวกันนั้น ยังลงลึกลงไปอีกว่า ถ้าพบแมลงเต่าทอง ที่มีจุดดำๆบนปีกน้อยกว่า 7 จุด พืชพันธุ์ธัญญาหารในสวนจะอุดมสมบูรณ์ แต่ถ้ามีจุดดำๆมากกว่า 7 จุดขึ้นไป หมายถึงความแห้งแล้งอดอยาก จุดดำๆบนปีกแมลงเต่าทอง ยังบอกเดือน แห่งความโชคดี...ลองนับดู ถ้าพบ 5 จุด คุณจะมีโชคดีในเดือนพฤษภาคม

      ในฤดูหนาว หากแมลงเต่าทองบินเข้ามาในบ้าน ช่วงฤดูกาลนั้น จะมีแต่เรื่องดีเกิดขึ้น ข้อสำคัญ โปรดอย่ารำคาญ ถ้ามันบินมา เกาะตัว...ก็ทำเพียงเป่าให้มันบินไปไกลๆ หรือปัดให้มันบินต่อไปเอง อย่าทำร้ายหรือฆ่าแมลงเต่าทองเด็ดขาด ทำเช่นนั้นได้จะทำให้ความหวังใดๆสมปรารถนา

      สำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว จุดดำบนปีกแมลงเต่าทอง จะบอกจำนวนลูกๆ ที่จะมีในอนาคต ส่วนผู้หญิงที่ยังเป็นโสด วันใดที่แมลง เต่าทองบินมาเกาะที่แขน เชื่อกันว่า เธอจะได้แต่งงานในไม่ช้าขอบขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy