Social :

สอบข้อเท็จจริง! มติก.ต.สั่งสอบปมผู้พิพากษายิงตัวเองในศาลยะลา

08 ต.ค. 62 07:10
สอบข้อเท็จจริง! มติก.ต.สั่งสอบปมผู้พิพากษายิงตัวเองในศาลยะลา

สอบข้อเท็จจริง! มติก.ต.สั่งสอบปมผู้พิพากษายิงตัวเองในศาลยะลา

มติ ก.ต. สั่งตั้ง อนุ ก.ต.วิสามัญสอบข้อเท็จจริง กรณีนายคณากร เพียรชนะ และรายงานผลภายใน 15 วัน


นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ครั้งที่ 15/2562 ซึ่งได้มีการประชุม ณ ศาลฎีกา เมื่อเวลา 13.30 น. โดยมีนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุม ว่า การประชุม ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิบห้าคนได้มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ฝ่ายเลขาได้แจ้งไปล่วงหน้าเสร็จสิ้นแล้ว จึงแถลงสรุปข้อเท็จจริงกรณีนายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา
ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเองในห้องพิจารณาคดี เมื่อวันที่ 4 ต.ค.62 ให้ที่ประชุม ก.ต. ทราบ
ต่อมาที่ประชุม ก.ต. รับทราบข้อมูลและพิจารณาแล้ว มีมติให้ตั้งอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมวิสามัญ ประกอบด้วย ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน เป็นอนุกรรมการวิสามัญ ได้แก่ นางวาสนา หงส์เจริญ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา (ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกา) เป็นประธานอนุกรรมการวิสามัญ, นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ (ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลอุทธรณ์) เป็นอนุกรรมการวิสามัญ และนายสุวิชา สุขเกษมหทัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา (ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลชั้นต้น) เป็นอนุกรรมการวิสามัญ

โดยกำหนดให้อนุกรรมการวิสามัญดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ และรายงานให้ ก.ต. ทราบภายใน 15 วัน ทั้งนี้ หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งให้ทราบต่อไป


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy