Social :

3 กลิ่นร้ายที่ควรระวัง จะทำลายฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย

08 ต.ค. 62 20:10
3 กลิ่นร้ายที่ควรระวัง จะทำลายฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย

3 กลิ่นร้ายที่ควรระวัง จะทำลายฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย

3 กลิ่นร้ายที่ควรระวัง จะทำลายฮวงจุ้ยที่อยู่อาศัย

วิชาฮวงจุ้ยที่ซินแสทั้งหลายแนะนำไว้ทั้งหมดจะอยู่บนความจริงเรื่องการลงตัวด้านตัวอาคาร และสภาพแวดล้อมทางกายภาพเช่นสี แสง ทิศทางลม แต่เรื่องกลิ่นมีผลทางอ้อมคือปัจจัยเสริมร้าย สำหรับที่อยู่อาศัย ส่วนกลิ่นบริเวณที่อยู่อาศัยที่มีผลร้ายกับฮวงจุ้ยมีอะไรบ้างบทความนี้ Horoscope thaiza จะแนะนำ

     กลิ่นสี ธรรมดาที่สังคมชาวตะวันออกกับอิทธิพลสีจะมีผลต่อจิตใจ ความรู้สึกและวิชาฮวงจุ้ยให้ความสำคัญของสีอยู่ในอันดับต้นๆ เพราะทิศทางที่ถูกต้องนั้นหายาก ต้องนำเอกลักษณ์สีมาช่วยแก้ไข เสริมให้สถานที่ หรือจุดที่ต้องการนั้นมีความเหมาะสมได้รับกระแสเกื้อกูลผสมผสานเพื่อเพิ่มพลังที่ดี ฉะนั้นการใช้สีในการแก้ฮวงจุ้ยเป็นที่นิยมมาก เพราะง่าย สะดวก ประหยัด และเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่อยู่อาศัย ซึ่งจะต้องพิจารณาความสอดคล้อง และเข้ากันได้ การใช้สีนอกจากจะประยุกต์ใช้กับป้ายโฆษณา แต่ปัญหาคือการทาสีอาจส่งผลร้ายกับฮวงจุ้ยผู้อยู่อาศัย เรื่องสุขภาพเพราะในสีมีธาตุโลหะหนักหลายชนิด เมื่อใดที่ต้องทาสีควรแก้ไขโดยเปิดประตูและช่องลมระบายอากาศ ผสมน้ำส้มสายชูเข้มข้นกับน้ำร้อนวางไว้ที่ตำแหน่งกลางห้อง คือตำแหน่งสุขภาพจะแก้ไขฮวงจุ้ยร้ายเรื่องกลิ่นสี

   
  กลิ่นน้ำขัง โดยเฉพาะร้านค้าน้ำขังจะส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ และลูกค้าจะไม่เข้าร้านค้า ถ้าบริเวณร้านค้ามีน้ำขัง ทางฮวงจุ้ยถือว่าไม่ดี เพราะจะส่งผลให้คนในบ้านไม่สดชื่น จิตใจหดหู่ เป็นที่บ่มเพาะยุง หากในฤดูร้อนอาจเป็นที่เพาะเชื้อไข้เลือดออก ทำให้คนในบ้านป่วย ต้องเสียค่ารักษา และขาดความเจริญรุ่งเรืองวิธีแก้ ถมดินลงในที่ที่มีน้ำขัง กรณีที่อยู่อาศัยมีพื้นที่มากพอควรปลูกต้นตระไคร้หอม ดอกเจอเรเนียมเป็นแนวไว้ เพื่อกันยุง และแมลงบางชนิด

     กลิ่นอับชื้น เ มื่ออากาศชื้นที่อยู่อาศัยจะประสบปัญหากลิ่นอับชื้น สาเหตุเพราะแบคทีเรียในอากาศ จะส่งผลร้ายกับสุขภาพ ควรทำความสะอาด ปัดฝุ่น แยกสิ่งที่ใช้ และไม่ใช้ออกจากกัน เช่น ลังกระดาษ ลังไม้เศษเหล็ก ระวังการวางสิ่งรกรุงรัง กีดขวางทางเดิน จะเพิ่มช่องว่างลดกลิ่นอับชื้น ควรใช้น้ำยาดับกลิ่น ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

     เมื่อที่อยู่อาศัยมีการไหลเวียนอากาศถ่ายเทสะดวก สุขภาพพลานามัยจะสมบูรณ์ไม่เจ็บป่วยง่าย การไม่เจ็บป่วยง่ายจะไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล มีสุขภาพจิตดี การกำจัดสามกลิ่นร้ายที่ควรระวัง กรณีร้านค้าจะทำให้ทำเลที่ตั้งได้เปรียบคู่แข่งขัน ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกิจการ และผู้อยู่อาศัย จะส่งผลเรื่องสุขภาพ


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy