Social :

“มงคลกิตติ์”เลี่ยงเจาะจงชำแหละพรบ.งบ63โวทำดีที่สุด

09 ต.ค. 62 07:10
“มงคลกิตติ์”เลี่ยงเจาะจงชำแหละพรบ.งบ63โวทำดีที่สุด

“มงคลกิตติ์”เลี่ยงเจาะจงชำแหละพรบ.งบ63โวทำดีที่สุด

ฝ่ายค้านอิสระ พร้อมอภิปรายงบประมาณ "มงคลกิตติ์" บอกชำแหละภาพกว้างไม่เจาะจงกระทรวงใดเป็นพิเศษ ยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด


นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ ในฐานะฝ่ายค้านอิสระ
เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปราย ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ว่า ส่วนตัวได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่ออภิปรายไว้บ้างแล้ว ซึ่งจะอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณในภาพรวมทั่วไป ไม่มีการเจาะจงตัวเลขงบประมาณของกระทรวงใดเป็นพิเศษพร้อมกันนี้ นายมงคลกิตติ์ ปฏิเสธ ที่จะตอบคำถามว่า ในการอภิปรายมีข้อเสนอที่จะปรับลดงบประมาณ ตรงจุดไหนบ้างหรือไม่ เพื่อให้สอดรับกับสภาเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน แต่ยืนยันจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของประชาชนขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy