Social :

ประกาศจาก...กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ( 16 ตุลาคม - 22 ตุลาคม 2562 )

09 ต.ค. 62 12:10
ประกาศจาก...กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ( 16 ตุลาคม - 22 ตุลาคม 2562 )

ประกาศจาก...กรมพัฒนาที่ดิน เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ( 16 ตุลาคม - 22 ตุลาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

9 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

กรมพัฒนาที่ดิน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27751ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy