Social :

“ธนกร”โต้”พิชัย”ยันชิมช้อปใช้ประชาชนได้ประโยชน์

11 ต.ค. 62 07:10
“ธนกร”โต้”พิชัย”ยันชิมช้อปใช้ประชาชนได้ประโยชน์

“ธนกร”โต้”พิชัย”ยันชิมช้อปใช้ประชาชนได้ประโยชน์
"ธนกร"โต้"พิชัย" ยืนยัน "ชิมช้อปใช้" ประชาชนได้ประโยชน์ ช่วยพยุงเศรษฐกิจ

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่นายพิชัย นริพทะพันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โจมตีมาตรการชิมช้อปใช้ ว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ รัฐบาลหลงทาง พร้อมทั้งเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลาออกจากหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ว่า ขอทำความเข้าใจกับนายพิชัย ให้เข้าใจว่า มาตรการชิมช้อปใช้เป็นมาตรการหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่ประเทศได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก ซึ่งมาตรการดังกล่าว เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศขับเคลื่อนไปได้ ที่สำคัญ ประชาชนทั่วประเทศได้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว ไม่เข้าใจว่าทำไมเมื่อรัฐบาลทำโครงการดีๆ ให้ประชาชน
ฝ่ายค้านจะออกมาคัดค้านตลอด จะมาอิจฉาอะไรรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินมาถูกทางแล้ว นายพิชัย จึงออกมาโจมตี คงทำใจไม่ได้ที่เห็นรัฐบาลทำอะไรดีๆ กลัวพี่น้องประชาชนจะมารักรัฐบาลมากเกินไป

นอกจากนี้ นายธนกร ยืนยัน มาตรการชิมช้อปใช้เป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ไม่ได้เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแต่อย่างใด แต่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในประเทศ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากเงินสนับสนุนของรัฐ 1,000 บาท และเงินที่ผู้ได้รับสิทธิ์เติมเงินเพื่อใช้จ่าย โดยได้รับเงินชดเชยอีกส่วนหนึ่ง ประชาชนมากกว่า 10 ล้านคนได้รับประโยชน์จากมาตรการ มีคนใช้สิทธิ์เต็มจำนวน 10 ล้านราย จะส่งผลให้มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้น 10,000 ล้านบาท


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy