Social :

ประกาศจาก...สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) ( บัดนี้ - 28 ตุลาคม 2562 )

11 ต.ค. 62 07:10
ประกาศจาก...สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) ( บัดนี้ - 28 ตุลาคม 2562 )

ประกาศจาก...สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) ( บัดนี้ - 28 ตุลาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

10 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : จะต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางบริหารธุรกิจในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

ตามเอกสาร ทักษะ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน :

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27759ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy