Social :

“อนุสรณ์”ชี้ผบ.ทบ.บรรยายไม่เป็นกลางเป็นปกติปชช.อาจไม่ชิน

12 ต.ค. 62 07:10
“อนุสรณ์”ชี้ผบ.ทบ.บรรยายไม่เป็นกลางเป็นปกติปชช.อาจไม่ชิน

“อนุสรณ์”ชี้ผบ.ทบ.บรรยายไม่เป็นกลางเป็นปกติปชช.อาจไม่ชิน

"อนุสรณ์" ชี้ ผบ.ทบ.บรรยายไม่เป็นกลางทางการเมือง เป็นแบบนี้มาตลอด คนไทยอาจไม่ชิน และเป็นสิทธิของผบ.ทบ.ที่จะชื่นชอบใครเป็นพิเศษ

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี พล.อ.อภิรัชต์  คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก บรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง” ในลักษณะไม่เป็นกลางทางการเมืองว่า ไม่เหนือความคาดหมาย เพราะผบ.ทบ.ก็ออกมุมลักษณะนี้มาโดยตลอด แต่คนไทยอาจไม่ชินที่
ผบ.ทบ.มีทัศนคติทางการเมืองแบบเลือกข้าง ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผบ.ทบ.หลายคน ก็ไม่ได้มีลักษณะแบบนี้ ธรรมเนียมปฏิบัติและมารยาททางการเมืองของโลก ผู้นำเหล่าทัพไม่ควรเลือกข้างทางการเมือง หรือแสดงความเห็นในลักษณะประกาศจุดยืน จนอาจเป็นการแทรกแซงกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย จนทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในประเทศเสียเอง พล.อ.อภิรัชต์ ยังคงวงเวียนอยู่กับชุดความคิดเดิมๆว่า คนที่มีจุดยืน ความเชื่อ ทัศนคติทางการเมืองที่แตกต่างจากตน คือพวกหนักแผ่นดิน วันนี้โลกก้าวไกล คนไทยอยากเห็นทหารมืออาชีพ ที่ไม่เป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมือง ไม่อยากเห็นการผลิตวาทกรรมสร้างความเกลียดชัง ที่ไม่เป็นผลดีต่อบรรยากาศการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
ทั้งนี้ พล.อ.อภิรัชต์ จะชื่นชอบนายกรัฐมนตรีคนไหน หรือพรรคการเมืองพรรคใดเป็นพิเศษก็เป็นสิทธิ แต่การแสดงความเห็นในฐานะผู้นำเหล่าทัพต้องระมัดระวัง เพราะหน้าที่หลักคือการสร้างความมั่นคงของชาติ ไม่ใช่กระทำการใดๆที่อาจนำไปสู่การบั่นทอนความมั่นคงเสียเอง

 

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy