Social :

ประกาศจาก...สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ( บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2562 )

12 ต.ค. 62 08:10
ประกาศจาก...สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ( บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2562 )

ประกาศจาก...สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ( บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

10 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ
วิธีการประเมิน :
รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ

ตามเอกสาร ทักษะ
รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ

ตามเอกสาร สมรรถนะ
รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ
เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ


เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27762ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy