menu ประกาศจาก...กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2562
date 14 ต.ค. 62 17:10    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus
ประกาศจาก...กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2562

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 22 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2562

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2. ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2
อัตราเงินเดือน 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรกรรม

3. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส.ทุกสาขา

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส.ทุกสาขา
Advertisements

 
6. ตำแหน่ง พนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ม.3/ม.6

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปวส. สาขาวิชาการเงินและบัญชี

8. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ม.3/ม.6

9. ตำแหน่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา

10. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ม.3/ม.6

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานช่วยการพยาบาล
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ม.3/ม.6

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 - 28 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ  รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบขอบขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow