Social :

ประกาศจาก...กรมปศุสัตว์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ( บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2562 )

15 ต.ค. 62 12:10
ประกาศจาก...กรมปศุสัตว์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ( บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2562 )

ประกาศจาก...กรมปศุสัตว์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ ( บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

15 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.3 หรือ ม.ศ.3
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ม.3 หรือ ม.ศ.3

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ช่วยในการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
2.ช่วยในการปฏิบัติงานการสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
3.ช่วยในการจัดเตรียมวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
4.ช่วยในงานด้านระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
5.ช่วยในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
6.ช่วยในการปฏิบัติงานการตั้งจุดตรวจ การเคลื่อนย้ายสัตว์ และซากสัตว์
7.ช่วยในการปฏิบัติการรักษาพยาบาลสัตว์ และพัฒนาสุขภาพสัตว์
8.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
1.มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 2.มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 3.มีสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร


เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27767ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy