Social :

ประกาศจาก...กรมปศุสัตว์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ( 22 ตุลาคม - 28 ตุลาคม 2562 )

15 ต.ค. 62 12:10
ประกาศจาก...กรมปศุสัตว์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ( 22 ตุลาคม - 28 ตุลาคม 2562 )

ประกาศจาก...กรมปศุสัตว์ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ( 22 ตุลาคม - 28 ตุลาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

15 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

กรมปศุสัตว์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่า ม.3
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.รับผิดชอบการดูแล การเลี้ยงและผลิตสัตว์ พันธุ์สัตว์ทดลอง ในหน่วยงาน
2.ช่วยปฏิบัติงานด้านเก็บ และบันทึกข้อมูลด้านสัตวบาล
3.ช่วยปฏิบัติงานด้านผลิตอาหารสัตว์ เตรียม จัดหาและสำรองเสบียงสัตว์
4.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
5.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ตามเอกสาร
วิธีการประเมิน : ตามเอกสาร

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27766


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy