Social :

ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ( บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2562 )

15 ต.ค. 62 12:10
ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ( บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2562 )

ประกาศจาก...สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม ( บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

15 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุตสาหกรรม
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ฯลฯ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27765
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy