Social :

“พงศกร”เผยอภิปรายงบทางการทหาร2ประเด็น

17 ต.ค. 62 06:10
“พงศกร”เผยอภิปรายงบทางการทหาร2ประเด็น

“พงศกร”เผยอภิปรายงบทางการทหาร2ประเด็น

"พงศกร" เผย ที่ประชุม กมธ. มติเอกฉันท์ เชิญ "อภิรัชต์" แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมอภิปรายงบทางการทหาร 2 ประเด็น


พล.ท.พงศกร รอดชมภู ในฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ กล่าวถึงมติในที่ประชุม กมธ. จากกรณีเชิญ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกรณีบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘แผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคง’ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า ที่ประชุมกรรมาธิการในวันนั้นได้พูดถึงประเด็นปัญหาความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการทำบัตรประชาชนของชาวเขา
ว่ามีกระบวนการพิจารณาอย่างไร จะมีปัญหาความมั่นคงหรือไม่ หรือประเด็นปัญหาการบังคับใช้กฎหมายด้านความมั่นคงมาตรา 107-135 จนถึงประเด็นสุดท้ายที่มีการหยิบยกขึ้นมาว่า ผู้บัญชาการทหารบกมีการบรรยาย ซึ่งในชุดความคิดเห็นในการบรรยายนั้น อาจจะแตกต่างจากฝ่ายการเมืองไปจนถึงประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ จึงความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าต้องเชิญ พล.อ.อภิรัชต์ มาแลกเปลี่ยนความความเห็นทางการเมือง ด้านความมั่นคง เพื่อจะได้มีความคิดตรงกันระหว่างฝ่ายการเมืองและฝ่ายกองทัพ

พร้อมกันนี้ พล.ต.พงศกร กล่าวถึงร่างงบประมาณทางการทหารของปี 2563 ว่ามีอยู่ 2 ประเด็นหลักที่อาจจะต้องอภิปรายในรัฐสภา คือ 1.การซื้ออาวุธทางการทหาร ก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะซื้ออาวุธอะไร เพื่ออะไร เกิดผลอย่างไรทำให้เกิดความไม่โปร่งใสในการซื้ออาวุธ 2 หากซื้ออาวุธ จะเกิดต่อความมั่นคงหรือเป็นประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศมากน้อยแค่ไหน ซึ่งแนวทางของพรรคอนาคตใหม่เห็นว่า กองทัพควรจะมีความเข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและโปร่งใสที่สุด
ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy