menu พร้อมบูรณาการ! รมช.กห.ย้ำจัดสรรงบชายแดนช่วยสร้างสันติสุข
date 19 ต.ค. 62 06:10    หมวด: ข่าวราชการ การเมือง
facebook twitter google plus
พร้อมบูรณาการ! รมช.กห.ย้ำจัดสรรงบชายแดนช่วยสร้างสันติสุข

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำจัดสรรงบชายแดนภาคใต้ ช่วยสร้างสันติสุข พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงาน


พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงถึงการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า
งบประมาณรายจ่ายปี 2563 มีการจัดสรรงบประมาณ 7 กระทรวง 53 หน่วยงาน ตามแผนบูรณาการพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหา นำไปสู่การลดความรุนแรง สร้างชุมชนเข้มแข็ง และร่วมกันปกป้องสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งในแผนบูรณาการประกอบด้วยงานด้านความมั่นคง 5,500 ล้านบาท และงานด้านการพัฒนา 5,300 ล้านบาท 
โดยด้านความมั่นคง มีเป้าหมายเหตุรุนแรงลดลง ประชาชนและนานาชาติให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ตามความสำคัญของแผนบูรณาการ คือการพัฒนาให้สังคมทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow