menu เป็นไปด้วยดี! พปชร.ขอบคุณฝ่ายค้านอภิปรายสร้างสรรค์
date 21 ต.ค. 62 07:10    หมวด: ข่าวราชการ การเมือง
facebook twitter google plus


เป็นไปด้วยดี! พปชร.ขอบคุณฝ่ายค้านอภิปรายสร้างสรรค์

พปชร. ขอบคุณฝ่ายค้านอภิปรายสร้างสรรค์ ยัน จำนำข้าวเหลวเป็นภาระผูกพัน เชื่อจ้องตัดงบกลาโหม เป็นเรื่องการเมืองมากกว่า


น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่สภาฯ ผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 ในวาระแรกวงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทว่า ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯด้วยคะแนนเสียง 251 เสียง โดยส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน งดออกเสียง 234 เสียง และไม่ลงคะแนน 1สะท้อนว่าฝ่ายค้านไม่คัดค้านหลักการของร่างกฎหมายดังกล่าว ถือเป็นมิติใหม่ทางการเมือง สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีในสภาฯ  ต้องขอบคุณทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาล ที่อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะต่างๆไปพัฒนาประเทศตามกรอบงบประมาณ โดยยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก
ส่วนการวิพากษ์วิจารณ์การกู้เงินเพื่อชดเชยการจัดทำงบประมาณขาดดุลนั้น น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า รัฐบาลพยายามกู้เท่าที่จำเป็น และคำนึงถึงขีดความสามารถในการชำระคืน อีกทั้งการหารายได้ให้กับประเทศ
และข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับก็คือรัฐบาลต้องแบกภาระความล้มเหลวของการบริหารงานของรัฐบาลก่อน ที่ใช้งบประมาณซึ่งเป็นภาษีของประชาชนไปดำเนินการโครงการรับจำนำข้าว  และเกิดความเสียหายกว่า เก้าแสนล้านบาท ทั้งที่เป็นโครงการที่ดีแต่มีการทุจริตทุกขั้นตอน

ส่วนการวิจารณ์งบประมาณกระทรวงกลาโหม ได้รับงบประมาณ วงเงิน 2.33 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติว่า เป็นเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมาย เนื่องจากกระทรวงกลาโหมตกเป็นเป้าอยู่แล่ว  มีที่มาจากประเด็นทางการเมืองมากกว่าการพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงและความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งงบประมาณ ส่วนที่เพิ่มขึ้นในปีนี้  เพื่อใช้ดูแลสวัสดิการของข้าราชการ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย และซ่อมแซมรวมทั้งจัดหาเครื่องมือช่วยเหลือประชาชน ซ่อมปรับปรุงยุทโธปกรณ์  ขณะที่การซื้อทดแทนยุทโธปกรณ์ที่ไม่สามารถหาชิ้นส่วน หรือซ่อมแซมได้ เป็นไปตามแผนพัฒนากองทัพ และเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ คิดเป็น 1 ใน 3 กองกำลังที่มีทั้งหมด แต่ถึงอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบวงเงินงบทหาร งบความมั่นคงและกลาโหมของกลุ่มประเทศอาเซียนพบว่าจะมีค่าเฉลี่ยสากล อยู่ที่ 2.2 ของจีดีพี แต่ของไทยอยู่ที่ 1.3 ต่อจีดีพี เท่านั้น

ขณะที่ งบฯกลางจำนวน 4 แสนล้านนั้น น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า แม้วงเงินอาจจะสูง แต่ต้องมีไว้เพื่อรองรับไว้ ในกรณีที่ประชาชนประสบปัญหา เช่น ปัญหาอุทกภัย การแก้ไขปัญหาและโครงการต่างๆในพื้นที่ ที่จะนำเสนอต่อรัฐบาลเป็นโครงการเร่งด่วน ก็จะนำเงินงบประมาณจากงบฯกลางนี้ไปจัดสรร เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีและทันต่อการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งหลังจากนี้ทางพรรคพลังประชารัฐจะเร่งเดินหน้าตามกรอบนโยบายต่างๆ ต่อไป


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow