menu ประวัติ อดีต เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี
date 22 ต.ค. 62 00:10    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


ประวัติ อดีต เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

ประวัติ อดีต เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี


ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร พ้นจากตำแหน่งถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

สำหรับ อดีตเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดิมดำรงยศ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เกิดวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2528 จ.น่าน
จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ (ริม-ป่าคาประชานุเคราะห์) ต.ท่าวังผม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

โดยในปี พ.ศ.2551 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 41 ปี พ.ศ.2551

 


โพสต์โดยสมาชิก : Ao
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow