Social :

ประกาศจาก...สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562

06 พ.ย. 62 08:11
ประกาศจาก...สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562

ประกาศจาก...สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 9400 - 12,650 บาท
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปะประยุกต์ ทางศิลปหัตถกรรม ทางการออกแบบ ทางทัศนศิลป์
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปะประยุกต์ ทางศิลปหัตถกรรม ทางการออกแบบ ทางทัศนศิลป์
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันทางศิลปกรรม ทางวิจิตรศิลป์ ทางศิลปะประยุกต์ ทางศิลปหัตถกรรม ทางการออกแบบ ทางทัศนศิลป์
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.


2. ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ที่เว็บไซต์  https://op.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบขอขอบคุณข้อมูลจาก:ประกาศผลสอบ.comโพสต์โดย : monnyboy