Social :

ประกาศจาก...สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( บัดนี้ - 4 ธันวาคม 2562 )

07 พ.ย. 62 07:11
ประกาศจาก...สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( บัดนี้ - 4 ธันวาคม 2562 )

ประกาศจาก...สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ( บัดนี้ - 4 ธันวาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

6 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ 10400
เอกสารต้นฉบับ : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 15,000ตามเอกสาร16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสารเอกสารต้นฉบับ
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ตามเอกสาร พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามเอกสาร เหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ
ตามเอกสาร ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทักษะ/สมรรถนะ : ไม่มี
เงื่อนไข : ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27862ขอขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy