Social :

ผู้ว่าฯกทม. สั่ง 50 เขต กำหนดแนวทาง ตัด โค่นต้นไม้ ไปทางเดียวกัน

07 พ.ย. 62 16:11
ผู้ว่าฯกทม. สั่ง 50 เขต กำหนดแนวทาง ตัด โค่นต้นไม้ ไปทางเดียวกัน

ผู้ว่าฯกทม. สั่ง 50 เขต กำหนดแนวทาง ตัด โค่นต้นไม้ ไปทางเดียวกัน

ผู้ว่าฯกทม. สั่ง 50 เขต กำหนดแนวทาง ตัด โค่นต้นไม้ ไปทางเดียวกัน


มื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่ศาลาว่าการกทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน ครั้งที่ 11 โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา, นายเกรียงยศ สุดลาภา, พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม., นางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกทม. และคณะผู้บริหาร ผอ.เขต 50 เขต ร่วมประชุม


พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กทม. ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการล้อมย้าย ตัด โค่นต้นไม้ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย

1 กรณีการก่อสร้างถนน
ท่อระบายน้ำ ทางเท้า หรืองานก่อสร้างใด ๆ ขอให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงการล้อมย้าย ตัดและโค่นต้นไม้

2 กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม หรือผอ.เขต พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ และรายงานผู้บริหารทราบเหตุผลความจำเป็น เพื่อเป็นข้อมูลชี้แจงประชาชน

3 ให้ทำป้ายประชาสัมพันธ์การล้อมย้าย ตัดต้นไม้ ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบก่อนดำเนินการอย่างน้อย 7 วัน

4 หากต้นไม้มีสภาพสมบูรณ์ ให้ล้อมย้ายต้นไม้ไปอนุบาลเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม

5 รายงานผลการล้อมย้าย ตัด โค่นต้นไม้ ให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อเป็นข้อมูลการปรับลดพื้นที่สีเขียว ซึ่งได้แจ้งให้ทุกสำนักงานเขตยึดถือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการล้อมย้าย ตัด โค่นต้นไม้ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง


ขอขอบคุณข้อมูล - khaosod 

โพสต์โดย : Ao