Social :

นาค สัตว์ในอุดมคติชาวนา ตามความเชื่ออีสานโบราณ

09 พ.ย. 62 17:11
นาค สัตว์ในอุดมคติชาวนา ตามความเชื่ออีสานโบราณ

นาค สัตว์ในอุดมคติชาวนา ตามความเชื่ออีสานโบราณ

นาค สัตว์ในอุดมคติชาวนา ตามความเชื่ออีสานโบราณ

นาค เป็นสัตว์ในอุดมคติที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในโลกบาดาลงาน หรือหน้าที่ของนาค คือ การพ่นฝนให้ตกลงในจักรวาลนี้ อันประกอบด้วยมหาสมุทร มนุษย์โลก และป่าหิมพานต์ นาคเกี่ยวข้องกับ การทำนาในส่วนที่เป็นผู้ทำให้น้ำฝนตกลงในมนุษยโลกทำให้มนุษย์ได้ทำนา

     นอกจากนี้ยังมีนาค อีกจำพวกหนึ่งที่เรียกว่า "นาคทรงแผ่นดิน" เมื่อทำพิธีแรกไถนา ชาวนาต้องดูวัน เดือน ปี และทิศ ที่จะบ่ายหน้าควาย ต้องไม่ให้ควายลากไถไปในทิศที่ทวนเกล็ดนาคหรือเสาะเกล็ดนาค เพราะถ้า เป็นอย่างนั้นการทำนาในปีนั้นจะทำให้เกิดอุปสรรคต่าง ๆ ขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจาก:horoscope.thaiza.com

โพสต์โดย : monnyboy