Social :

จบสวย! ก.แรงงาน ช่วยลูกจ้างบริษัทโดลฯ จ.ชุมพร กว่า 1,000 คน ได้สิทธิแรงงานตามกฎหมาย

27 ก.ค. 59 15:26
จบสวย! ก.แรงงาน ช่วยลูกจ้างบริษัทโดลฯ จ.ชุมพร กว่า 1,000 คน ได้สิทธิแรงงานตามกฎหมาย

จบสวย! ก.แรงงาน ช่วยลูกจ้างบริษัทโดลฯ จ.ชุมพร กว่า 1,000 คน ได้สิทธิแรงงานตามกฎหมาย

จบสวย ! ก.แรงงาน ช่วยลูกจ้างบริษัทโดลฯ จ.ชุมพร กว่า 1,000 คน  ได้สิทธิแรงงานตามกฎหมาย


 


นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน   เปิดเผยว่า   พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   ได้ให้ความห่วงใยต่อสถานการณ์ด้านแรงงาน โดยได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือลูกจ้างในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งกรณีลูกจ้างของบริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด ผู้ผลิตแปรรูปผลไม้ส่งออก ที่ปิดโรงงานแปรรูปผลไม้ส่งออกที่ จ.ชุมพรนั้น ล่าสุด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชุมพร ได้เข้าไปดำเนินการดูแลช่วยเหลือคนงาน ซึ่งวานนี้ ( 26 ก.ค. 2559) เวลา 09.00 น. มีการนัดหารือกันเพื่อตกลงรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า ลูกจ้างประมาณ 1,000 คน ซึ่งเป็นลูกจ้างตามฤดูกาล จะสิ้นสุดสัญญาจ้างในเดือน ก.ค.นี้ บริษัทฯ พร้อมจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา

2 เดือน และเงินชดเชยตามกฎหมาย เช่นเดียวกับลูกจ้างประจำ ส่วนลูกจ้างต่างด้าวจำนวน 254 คน จะดำเนินการย้ายไปทำงานที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามความสมัครใจ สำหรับลูกจ้างส่วนหนึ่งที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่ ให้พิจารณาตามความสมัครใจเพื่อไปทำงานที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ระยอง ต่อไปสำนักงานประกันสังคจังหวัดชุมพร ได้ไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานตามสิทธิผู้ประกันตนแล้ว ขณะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรได้ประสานกับจังหวัดในพื้นที่มารับสมัครงานจำนวนกว่า 1,000 อัตราแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 25 59 ซึ่งทั้งหมดเป็นตำแหน่งงานว่างในบริษัทฯ ผลิตอาหารทะเล จำนวน 300 อัตรา

 

ส่วนศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร จะดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้คนงานตามความต้องการของบริษัทที่จะรับเข้าทำงานใหม่ โดย บริษัทโดลฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกจากนี้บริษัท โดลฯ ยืนยันว่าจะจัดทำรายละเอียดการดำเนินการให้แก่ลูกจ้างเป็นรายคน ส่งให้ภายในกลางเดือน ส.ค.นี้
เรียบเรียงโดย topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง