Social :

มาแล้ว! เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2559

27 ก.ค. 59 17:23
มาแล้ว! เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2559

มาแล้ว! เปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2559

 
เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2559 


กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • รับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559
  • สอบข้อเขียน
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป วันเสาร์ที่ 17 กันยายน
2559
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559

  • สอบสัมภาษณ์
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 19 กันยายน 2559

  • ประกาศผลสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 29 กันยายน 2559

ที่มา : ประกาศผลสอบ.com

โพสต์โดย : หัวโต