Social :

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ส่วนประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) ( บัดนี้ - 18 ธันวาคม 2562 )

22 พ.ย. 62 18:11
ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ส่วนประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) ( บัดนี้ - 18 ธันวาคม 2562 )

ประกาศจาก...มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ส่วนประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์) ( บัดนี้ - 18 ธันวาคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

21 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตเเพทยศาสตร์
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ส่วนประสานงานคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตเเพทยศาสตร์)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : 1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว

3. มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะการร่างหนังสือราชการ การเขียนรายงาน การสรุปใจความสำคัญ เป็นต้น

4. หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล เช่น รองรับการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โครงการพัฒนาคุณภาพต่างๆ

2. จัดการข้อมูล ติดตาม และรวบรวมข้อมูลประกอบการทำ SAR รวมถึงตัวชี้วัดของคลินิกต่างๆ และหน่วยงาน

3. ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการบริการ เช่น การสรุปผลแบบประเมินต่างๆของโรงพยาบาล

4. ปฏิบัติงานธุรการของหน่วยงาน รวมถึงแจ้งซ่อมบำรุง และเบิกจ่ายพัสดุของหน่วยงาน และหน่วยควบคุมการติดเชื้อ

5. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ตามเอกสาร การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

ตามเอกสาร รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)

ตามเอกสาร ตรวจสุขภาพประจำปี

*ความก้าวหน้าในสายงาน

มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์
เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=27968ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy