นาย จิตต์วิภาส สุขศรี Chitwiphat Suksri


บัญชี ธนาคาร เกียรตินาคิน เลขที่ 2007787719
ที่อยู่ตามบัตร จังหวัดนครศรีธรรมราช
โปรดติดต่อ สน.ดอนเมือง โดยด่วน หมายเลขคดี เล่มที่ 0030/2565/0015
เนื่องจากไม่ส่งมอบงานให้กับทางบริษัท
ทั้งนี้ทางบริษัท ได้ดำเนินคดีตามกฏหมายแล้ว และจะดำเนินคดีจนถึงที่สุด