Social :เคล็ดลับการเรียนดีด้วยวิธีของญี่ปุ่น

28 ก.ค. 59 11:49
เคล็ดลับการเรียนดีด้วยวิธีของญี่ปุ่น

เคล็ดลับการเรียนดีด้วยวิธีของญี่ปุ่น

เคล็ดลับการเรียนดีด้วยวิธีของ ญี่ปุ่น

ในญี่ปุ่นนั้น การเรียนเป็นอะไรที่มุ่งมั่นและจริงจังมาก วันนี้เรามาเรียนรู้เคล็ดลับการเรียนให้ได้ดี จากสำนักกวดวิชา “อิโต” ซึ่งเป็นสถาบันกวดวิชาที่ดังมากในญี่ปุ่น จนมีหนังสือแบ่งปันเคล็ดลับแปลเป็นภาษาต่างๆมากมาย ไปดูกันว่าเขามีเคล็ดลับดีดี อย่างไรกันบ้าง 
1. กำหนดเป้าหมายของชีวิต แบ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต คือสิ่งที่เราจินตนาการว่าเราอยากจะเป็นหรือใช้ชีวิตแบบนั้น เมื่อเรามีเป้าหมายของชีวิต เราจะรู้ว่าเราเรียนไปเพื่ออะไร ทำให้การเรียนนั้นเป็นมากกว่าการสอบ แต่เป็นการเรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายของชีวิต

2. ตั้งเป้าแล้ววางแผนย้อนหลัง ลองจินตนาการว่า เมื่อคุณเรียนสำเร็จหรือสอบผ่าน คุณกำลังทำอะไร ความรู้สึกเป็นเช่นไร ดีใจขนาดไหนและคุณใช้ชีวิตอย่างไร หลังจากนั้นค่อยๆวางแผนย้อนหลังมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้ภาพในจิตนาการนั้นเป็นจริง 
MulticollaC

3. ถ่ายเอกสารหน้าสารบัญ เคล็ดลับการอ่านตำหราหรือหนังสือ คือการถ่ายเอกสารสารบัญเพื่อเรียนรู้ถึงภาพรวมของหนังสือว่ากล่าวถึงอะไรบ้าง และช่วยให้สรุปยอดความคิดได้ชัดเจน ทำให้ผู้อ่านไม่หลง ทางขณะอ่านก็สามารถรู้ว่าเรามาถึงขั้นใดในหนังสือแล้ว 

4. การเน้นข้อความ เทคนิคของอิโตคือ การเน้นสีของข้อความโดยแยกตามลำดับความสำคัญของเนื้อหาในสารบัญ เช่น หัวข้อใช้ 1 สี ใจความสำคัญใช้ 1 สี เป็นต้น การเน้นข้อความช่วยให้จิตใจจดจ่อและช่วยให้ประมวลผลความคิดได้ดี นอกจากนี้ควรจดสิ่งที่เรียนรู้เพิ่ม และคำถามที่สงสัยลงในหนังสือ พร้อมทั้งอย่าลืมจดคำตอบที่ได้รับเมื่อค้นหาหรือสอบถามผู้รู้ ได้แล้ว

5. ให้กำลังใจตนเองโดยใช้คำพูดเชิงบวก คำพูดเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่สามารถส่งผลเชิงบวกกับเราได้  ดังนั้น จงพูดแต่สิ่งดีดีที่สะท้อนมาจากความตั้งใจจริง คิดและพูดอยู่เสมอว่า “ถ้าจะทำก็ทำได้”  ความคิดเช่นนี้จะเหนี่ยวนำความสำเร็จมาให้เรา

เรียบเรียงโดย Topicza.com

โพสต์โดย : หัวโต