Social :มีผลบังคับใช้แล้ว! พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานฯ โทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 หมื่น

29 ก.ค. 59 11:27
มีผลบังคับใช้แล้ว! พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานฯ โทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 หมื่น

มีผลบังคับใช้แล้ว! พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานฯ โทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 หมื่น

มีผลบังคับใช้แล้ว ! พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานฯ 

โทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 3 หมื่น

 

 


พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ หยุดการขอทาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันนี้เป็นวันแรก (28 ก.ค. 2559) ทั่วประเทศ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จ.นครราชสีมา

 

รมว.พม. กล่าวว่า เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่เมืองนครราชสีมา เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นทางผ่านสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ จึงมีความเหมาะสมที่จะรณรงค์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ที่มีผลบังคับใช้วันนี้เป็นวันแรก โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดำเนินการจัดระเบียบคนขอทาน และประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

 

ซึ่งจากการจัดระเบียบขอทานตั้งแต่เดือน ต.ค. 2557 ถึงปัจจุบัน พบขอทานรวม 4,648 คน เป็นขอทานไทย 2,944

MulticollaC
คน ต่างด้าว 1,704 คน โดยขอทานจะได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพยังสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และไม่กลับไปขอทานซ้ำอีก


 

ทั้งนี้ สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทานฯ คือ มีการแยกผู้แสดงความสามารถ ออกจากผู้ขอทาน โดยให้แจ้งต่อพนักงานท้องถิ่น มุ่งเน้นการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ขอทาน ไม่ให้กลับมาขอทานซ้ำอีก กำหนดความผิดทางอาญาแก่ผู้แสวงหาประโยชน์จากการขอทาน โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ จะมีทีมสหวิชาชีพทำหน้าที่คัดแยกคนขอทานและพิสูจน์ทราบ ก่อนนำเข้ากระบวนการพัฒนาและคุ้มครองต่อไป

 

นอกจากนี้ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์ในการรณรงค์ตามแนวคิด ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน หากพบเห็นคนขอทานและคนไร้ที่พึ่งสามารถแจ้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 เรียบเรียงโดย topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด