Social :สรุปหนังสือ เรียน MBA ด้วยตัวคุณเอง

28 ม.ค. 63 16:01
สรุปหนังสือ เรียน MBA ด้วยตัวคุณเอง

สรุปหนังสือ เรียน MBA ด้วยตัวคุณเอง

หนังสือ Personal MBA เป็นหนังสือธุรกิจขายดี เขียนโดยจอช คอฟแมน หนังสือ Personal MBA ปัจจุบันยังไม่มีแปลเป็นภาษาไทย ถ้ามีแปลเป็นภาษาไทยหนังสือเล่มนี้น่าจะแปลว่า "เรียน MBA ด้วยตัวคุณเอง"


จอช คอฟแมนเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพราะเขาคิดว่าการจ่ายเงิน 1 แสนเหรียญเพื่อไปเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) เป็นราคาที่แพงเกินไป เขาคิดว่าการศึกษาหาความรู้เรื่อง MBA ด้วยตัวเองน่าจะดีกว่า

เขาพบว่าจริงๆแล้วนักธุรกิจหลายคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ได้เรียน MBA  เขาพบว่านักธุรกิจส่วนใหญ่ศึกษาหาความรู้เรื่องธุรกิจด้วยตัวเอง

จอช คอฟแมนจึงศึกษาธุรกิจด้วยตัวเองจากการอ่านหนังสือธุรกิจเป็นร้อยๆเล่ม ทำให้เขามีความรู้มากกว่าคนที่เรียนจบ MBA ซะอีก

เขาพบว่าหัวใจของการทำธุรกิจประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1 คือ การสร้างคุณค่า
การสร้างคุณค่า คือ การสร้างอะไรบางอย่างที่คนอยากซื้อ

องค์ประกอบที่ 2 คือ การตลาด
การตลาด คือ
MulticollaC
การทำให้คนรู้จักสินค้าและการทำให้คนอยากซื้อสินค้า 

องค์ประกอบที่ 3 คือ การขาย
การขาย คือ การทำให้ลูกค้าซื้อสินค้า สิ่งที่ทำให้ลูกค้ายอมซื้อคือการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน เช่น หนังสือที่เขียนได้คะแนน 5 ดาวในเว็บไซต์ของ Amazon ร้านอาหารบางร้านที่มีแมลงวันตอม มีหนูอยู่หลังร้าน นี่คือการผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ถ้าลูกค้ารู้ พวกเขาจะไม่มาใช้บริการอีก แต่ถ้าทุกครั้งที่ลูกค้ามารับประทานอาหาร พวกเขาพบว่าทุกอย่างสะอาดและอร่อย พวกเขาก็จะมาใช้บริการอยู่เรื่อยๆ

องค์ประกอบที่ 4 คือ การส่งมอบคุณค่า
การส่งมอบคุณค่า คือ การผลิตสินค้าและให้บริการเหนือความคาดหมาย ให้มากกว่าที่ลูกค้าต้องการ เช่น Amazon ส่งสินค้าภายใน 1-2 วัน การสั่งสินค้าออนไลน์แล้วสินค้ามาส่งภายใน 24 ชั่วโมง เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า

องค์ประกอบที่ 5 คือ การเงิน
การเงิน คือ ธุรกิจต้องมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ ธุรกิจถึงจะมีกำไร

โพสต์โดย : writer