Social :3 เทคนิคบริหารเงินแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์

05 มี.ค. 63 14:03
3 เทคนิคบริหารเงินแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์

3 เทคนิคบริหารเงินแบบวอร์เรน บัฟเฟตต์


1. สร้างนิสัยการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้อง
วอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่านิสัยคือพฤติกรรมที่เราทำบ่อยๆ การมีนิสัยการใช้จ่ายเงินที่ไม่ดี นำไปสู่ปัญหาด้านการเงิน นิสัยการใช้จ่ายเงินของวอร์เรน บัฟเฟตต์ คือ เขาเป็นคนที่ทำงานเก็บเงินมาตั้งแต่เด็ก เขานำเงินที่หามาได้ไปลงทุนในหุ้นอย่างสม่ำเสมอ เขามักจะกู้เงินดอกเบี้ยต่ำมาทำธุรกิจ เขาไม่เคยเป็นหนี้และไม่เคยกู้เงินดอกเบี้ยสูง 

2. ลงทุนในตัวเอง
การลงทุนในตัวเองของวอร์เรน บัฟเฟตต์คือการอ่านหนังสือ คุณจะทำกำไรจากการอ่านหนังสือได้อย่างน้อย 10 เท่าของราคาหนังสือ ถ้าคุณอ่านหนังสือราคา 360 บาท คุณจะเอาความรู้จากการอ่านไปหาเงินได้มากกว่า 3,600 บาท 

หนังสือการลงทุนเล่มโปรดของบัฟเฟตต์ที่มีชื่อว่า The Intelligent Investor เพียงเล่มเดียวสามารถทำกำไรให้บัฟเฟตต์เป็นล้านๆเท่า ไม่สามารถประเมินค่าได้ บัฟเฟตต์ใช้ความรู้จากหนังสือ The Intelligent
MulticollaC
Investor ไปสร้างธุรกิจกองทุนที่มีชื่อว่า Buffett Partnership เขาบริหารกองทุนจนทำกำไรมหาศาล Buffett Partnership ทำให้บัฟเฟตต์กลายเป็นเศรษฐีก่อนอายุ 30 ปี 

วอร์เรน บัฟเฟตต์อ่านหนังสือ 600-1,000 หน้าในทุกๆวัน วอร์เรน บัฟเฟตต์บอกว่าเขาอ่านหนังสือเพื่อสะสมความรู้ เขาเก็บเงินเพื่อสะสมหุ้น เมื่อคุณสะสมความรู้ไว้มากๆ คุณก็จะสะสมเงินได้มากขึ้นเช่นกัน

3. มีเงินสด
การมีเงินสดจะทำให้คุณรวยขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ทรัพย์สินต่างๆจะมีราคาถูก อสังหาริมทรัพย์จะมีราคาถูก หุ้นจะมีราคาถูก ที่ดินจะมีราคาถูก วอร์เรน บัฟเฟตต์จะเก็บเงินสดไว้เสมอเพราะวันที่เศรษฐกิจไม่ดีเขาสามารถใช้เงินซื้อหุ้นในราคาถูก เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวหุ้นที่ซื้อไว้จะมีราคาแพงมากขึ้น 
อ้างอิง
https://theminoritymindset.com/6-money-tips-warren-buffett/

โพสต์โดย : writer