Social :กทม. ให้บริการ 'ตัดต้นไม้-ขนย้าย' คิดราคาตามขนาดโคนต้น เริ่มต้นที่ 200 บาท

03 ส.ค. 59 11:10
กทม. ให้บริการ 'ตัดต้นไม้-ขนย้าย' คิดราคาตามขนาดโคนต้น เริ่มต้นที่ 200 บาท

กทม. ให้บริการ 'ตัดต้นไม้-ขนย้าย' คิดราคาตามขนาดโคนต้น เริ่มต้นที่ 200 บาท

กทม. ให้บริการ ' ตัดต้นไม้-ขนย้าย ' คิดราคาตามขนาดโคนต้น 

เริ่มต้นที่ 200 บาท

 
กทม. ให้บริการตัดต้นไม้และเก็บขนแก่ประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และป้องกันอันตรายจากการโค่นล้ม โดยเฉพาะภัยจากพายุในช่วงฤดูฝนนี้ โดยกำหนดอัตราค่าบริการตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยอัตราค่าบริการและหลักเกณฑ์ วิธีและเงื่อนไขในการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าบริการ พ.ศ. 2544 โดยคิดค่าบริการตัดต้นไม้ตามขนาดของโคนต้นสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (กทม.) แจ้งว่า กทม.ได้กำหนดอัตราค่าบริการตามระเบียบกรุงเทพมหานคร แบ่งอัตราค่าบริการแยกเป็น 2 ส่วน คือ

 

1. บริเวณที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง แบ่งเป็นขนาดรอบวงโคนต้น ไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ 200 บาท

- ขนาดรอบวงโคนต้น ไม่เกิน 101- 150 ซม. ต้นละ 500 บาท

- ขนาดรอบวงโคนต้น ไม่เกิน 151- 200 ซม. ต้นละ 800 บาท

- ขนาดรอบวงโคนต้นไม่เกิน 201- 250 ซม. ต้นละ 1,000 บาท

- ขนาดรอบวงโคนต้นไม่เกิน 251- 300 ซม. ต้นละ 1,400 บาท

- และขนาดรอบวงโคนต้น 301 ซม.ขึ้นไป ต้นละ

MulticollaC
1,700 บาท2. บริเวณที่จำกัดหรือมีสิ่งกีดขวาง แบ่งเป็นขนาดรอบวงโคนต้นไม่เกิน 100 ซม. ต้นละ 400 บาท

- ขนาดรอบวงโคนต้น ไม่เกิน 101- 150 ซม. ต้นละ 1,000 บาท

- ขนาดรอบวงโคนต้น ไม่เกิน 151- 200 ซม. ต้นละ 1,600 บาท

- ขนาดรอบวงโคนต้น ไม่เกิน 201- 250 ซม. ต้นละ 2,200 บาท

- ขนาดรอบวงโคนต้น ไม่เกิน 251- 300 ซม. ต้นละ 2,800 บาท

- และขนาดรอบวงโคนต้น 301 ซม.ขึ้นไป ต้นละ 3,400 บาทส่วนค่าเก็บขนกิ่งไม้คิดเป็นระยะทางต่อกิโลเมตร ได้แก่ ระยะทางไม่เกิน 10 กิโลเมตร เที่ยวละ 500 บาท ระยะทางเกิน 10 กิโลเมตร เที่ยวละ 700 บาท ทั้งนี้ หากประชาชนตัดกิ่งไม้ตามบ้านเรือนด้วยตนเอง ให้นำมาวางไว้บริเวณหน้าบ้านในวันที่ 1 และ 15 ของเดือน จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการเก็บขนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตในพื้นที่ ในวันและเวลาราชการ
เรียบเรียงโดย topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด