Social :17 พ.ค.นี้ ศบค. ผ่อนคลาย 'ล็อกดาวน์ 3 กลุ่มกิจการ

15 พ.ค. 63 15:05
17 พ.ค.นี้ ศบค. ผ่อนคลาย 'ล็อกดาวน์ 3 กลุ่มกิจการ

17 พ.ค.นี้ ศบค. ผ่อนคลาย 'ล็อกดาวน์ 3 กลุ่มกิจการ

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) กล่าวว่า ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบ มาตรการผ่อนคลาย "ล็อกดาวน์" หรือ ผ่อนปรนสถานการณ์ตามที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่เสนอมาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 2 ในกลุ่มกิจการ/กิจกรรมสีเขียว ที่มีความเสี่ยงปานกลาง แต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกระทบต่อกิจกรรมที่สูง


ก.การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มในอาคารสำนักงาน หรือศูนย์อาหารภายในหน่วยงาน  ให้เปิดได้โดยนำกลับไปริโภคที่อื่น หรือหากทานในพื้นที่ต้องจัดระเบียบ แต่ห้ามบริโภคสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน

ข.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอล ให้ปิดเวลา 20.00 น. ของทุกวัน  สินค้าอุปโภค บริโภค ร้านค้าปลีก

กลุ่มกิจกรรมที่ 2 ด้านการออกกำลังกาย คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม ทำเฉพาะเรือนร่าง ผิวพรรณเลเซอร์ ยกเว้นความงามบริเวณใบหน้าเพราะยังเป็นความเสี่ยง ส่วน สัก เจาะผิวหนัง อาบอบนวดยังไม่สามารถเปิดได้

ค.โรงยิม สถานที่ออกกลังกายในร่ม ฟิตเนส เล่นได้เป็นทีมไม่เกิดทีมละ 3 คน  เช่น แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เป็นต้น ในส่วนฟิตเนสให้เปิดเฉพาะส่วน ห้ามใช้เครื่องลู่วิ่ง
Lif
จักรยานปั่น  หรือเครื่องออกกำลังกายอื่นๆ เพราะมีการสัมผัส จับ  อาจจะติดเชื้อได้

สระว่ายน้ำกลางแจ้ง และในร่มได้ แต่ต้องจำกัดจำนวนผู้ใช้ตามเลนของการว่าย อาจมีอุปกรณ์ขึงกันเลนการว่าย ความกว้างของเลนไม่น้อยกว่า 7 ฟุต  จำกัดการเล่นห้ามเกิน 1 ชั่วโมง

ห้องประชุม ศูนย์ประชุม จัดประชุมองค์กรหน่วยงาน จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และสามารถติดตามได้ ห้องสมุดสาธารณธ แกลลอรี่ พิพิธภัณฑ์ เปิดได้

กองถ่าย กิจกรรมถ่ายภาพยนต์ วีดีทัศน์ รวมทีมงานหน้าฉากและทุกแผนกได้ไม่เกิน 50 คน มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้ เรื่องการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก ทางอากาศ  ปรับระยะเวลาการออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 - 04.00 น.

โดย 3 กลุ่ม กิจกรรม/กิจการที่ศบค.ผ่อนคลายได้แก่ กลุ่มแรก ด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวัน กลุ่มที่สอง เกี่ยวกับกิจกรรมออกกำลังกายหรือการดูแลสุขภาพ และกลุ่มที่สาม เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆ นายแพทย์ทวีศิลป์ ระบุว่า ทั้งหมดจะมีผลเริ่มผ่อนปรนบังคับใช้วันที่ 17 พ.ค.นี้ หลัง


ขอขอบคุณข้อมูล- กรุงเทพธุรกิจ

โพสต์โดย : Ao