Social :กทม.ประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะชิงรางวัล

12 พ.ย. 63 12:11
กทม.ประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะชิงรางวัล

กทม.ประกวดออกแบบตกแต่งรถขยะชิงรางวัล

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ลด-แยกขยะ ทั้งประถม-มัธยมฯ นศ. และประชาชนทั่วไป


พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯกทม.แถลงข่าวการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด โดยกล่าวว่า ปัจจุบันปริมาณมูลฝอยของกทม.มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา กทม.มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอย มุ่งเน้นการลดและคัดแยกมูลฝอย ตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมมูลฝอย โดยจัดรถเก็บขนมูลฝอยประเภทต่างๆ ครอบคลุมทั่วพื้นที่กทม.แต่ยังคงพบปัญหาการไม่คัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ส่งผลให้ปริมาณมูลฝอยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กทม.โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จึงจัดทำโครงการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.


ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกการรับรู้ และความเข้าใจแก่ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยของกทม.ส่งเสริมให้ประชาชนลดและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทาง ตามหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) และเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ การลดและคัดแยกมูลฝอยของกทม.ผ่านสื่อสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ที่เข้าถึงประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนำมาตกแต่งรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน 247 คัน และขนาด 5 ตัน 474 คัน ที่นำไปใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตต่างๆ เป็นการเพิ่มช่องทาง สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์การลดและแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ให้หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ผ่านรูปแบบสื่อบนรถเก็บขนมูลฝอย ที่ใช้ปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่กทม.


สำหรับการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1.ออกแบบสติกเกอร์ติดข้างรถเก็บขยะ ขนาด 2 ตัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 2.ออกแบบสติ๊กเกอร์ติดข้างรถเก็บขยะขนาด 5 ตัน สำหรับรุ่นนิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยผู้ชนะเลิศการประกวดแต่ละประเภท
Lif
จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท รางวัลชมเชย 5,000 บาท และยังมีรางวัล Popular Vote อีก 5,000 บาท โดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจาก 1. แนวคิดในการออกแบบ การสื่อความหมาย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมจิตสำนึกในการลดและคัดแยกมูลฝอยที่ต้นทางตามหลัก 3R 2. ด้านเนื้อหา มีความสอดคล้องกับข้อมูลการลดและคัดแยกมูลฝอยของกทม. 3. ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ ความโดดเด่น 4. ความสวยงาม การจัดวางองค์ประกอบ ความสวยงาม สะท้อนหรือเชื่อมโยงถึงอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร 5. ด้านเทคนิค ทักษะความยาก ง่าย ในการออกแบบผลงานและความเป็นไปได้ในการนำมาผลิตเพื่อใช้งานจริง


สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ม.ค.64 ประกาศผลประกวดวันที่ 11 ก.พ.64 ทางเว็บไซต์  www.bangkok.go.th  หรือ  www.bangkok.go.th/environmentbma  หรือเฟสบุ๊ค กทม.โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานบริการวิชาการ สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โทร. 0 2203 2936-7
ขอบคุณข้อมูล -สยามรัฐ

โพสต์โดย : Ao