Social :ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดนำเข้ารายใหม่เลขสองหลักอีกแล้ว

02 ธ.ค. 63 13:12
ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดนำเข้ารายใหม่เลขสองหลักอีกแล้ว

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดนำเข้ารายใหม่เลขสองหลักอีกแล้ว

2 ธ.ค.2563 -  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ว่าล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ 18 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 4,026 ราย ส่วนผู้ที่รักษาหายแล้วเพิ่ม 11 ราย ทำให้มียอดสะสมผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว 3,822 ราย ยอดสะสมผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 60 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาล 144 ราย          

 โดยผู้ป่วยรายใหม่เดินทางมาจากประเทศตุรกี 1 ราย เป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 56 ปี เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 ต่อเครื่องบินที่กาตาร์ ซึ่งพบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันเที่ยวบินเดียวกัน 2 รายเข้าพัก Alternative State Quarantine ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจหาเชื้อครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 22 พ.ย.63 ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

เดินทางมาจากประเทศคูเวต 1 ราย เป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ 53 ปี อาชีพก่อสร้าง เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 ต่อเครื่องบินที่กาตาร์ ซึ่งพบผู้ป่วยยืนยันเที่ยวบินเดียวกัน 2 ราย เข้าพัก State Quarantine ที่จังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 20 พ.ย.63 ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

เดินทางมาจากประเทศเยอรมนี 1 ราย เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 24 ปี ว่างงาน เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 19 พ.ย.63 ซึ่งพบผู้ป่วยยืนยันเที่ยวบินเดียวกันหนึ่งรายเข้าพัก State Quarantine ที่กรุงเทพมหานคร ตรวจหาเชื้อครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

เดินทางมาจากประเทศอียิปต์ 1 ราย เป็นผู้ป่วยชายสัญชาติอียิปต์ อายุ 44 ปี อาชีพครูสอนภาษา เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ย.63 ต่อเครื่องบินที่ดูไบ ซึ่งพบผู้ป่วยยืนยันเที่ยวบินเดียวกัน 1 รายเข้าพัก Alternative State Quarantine ที่จังหวัดสมุทรปราการ ตรวจหาเชื้อครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 29 พ.ย.63 ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

เดินทางมาจากประเทศอิสราเอล 1 ราย เป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ 31 ปี ว่างงาน เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 25 พ.ย.63 เข้าพัก State Quarantine ที่จังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น 2 ราย เป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานรับเหมา และผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 29 ปี อาชีพเกษตรกร เดินทางมาถึงไทย 25 พ.ย.63 ซึ่งพบผู้ป่วยยืนยันเที่ยวบินเดียวกัน 3 ราย เข้าพัก State Quarantine ที่จังหวัดชลบุรี ตรวจหาเชื้อครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 29 พ.ย.63
Lif
ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

เดินทางมาจากประเทศสวีเดน 1 ราย เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 32 ปี เป็นแม่บ้าน เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 ซึ่งพบผู้ป่วยยืนยันเที่ยวบินเดียวกัน 1 ราย เข้าพัก State Quarantine ที่กรุงเทพมหานคร ตรวจหาเชื้อครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

เดินทางมาจากประเทศซูดาน 1 ราย เป็นผู้ป่วยหญิงสัญชาติซูดาน อายุ 57 ปี เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 เข้าพัก Alternative Hospital Quarantine ที่กรุงเทพมหานคร ตรวจหาเชื้อครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ

เดินทางมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 5 ราย เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 27 ปี เป็นนักศึกษา, เป็นผู้ป่วยชายไทย อายุ 31 ปี อาชีพโปรแกรมเมอร์, เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 56 ปี เป็นแม่บ้าน, เป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 56 ปีเป็นแม่บ้าน และผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 66 ปีเป็นแม่บ้านเดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 25 ซึ่งพบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันเที่ยวบินเดียวกัน 2 ราย เข้าพัก State Quarantine ที่จังหวัดชลบุรี ทั้งหมดตรวจหาเชื้อครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 63 ผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ

เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ 69 ปี อาชีพข้าราชการบำนาญ เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 29 พ.ย.63 เข้าพัก Alternative State Quarantine ที่กรุงเทพมหานครตรวจหาเชื้อครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 30 พ.ย.63 ผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ

เดินทางมาจากประเทศเมียนมา 2 ราย เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 43 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ตรวจหาเชื้อครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 63 ผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการ และผู้ป่วยชายไทยอายุ 44 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ตรวจหาเชื้อครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 63 ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการ ทั้งสองรายเดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ย.63 เข้าพัก State Quarantine ที่กรุงเทพมหานคร

และผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศเดินทางมาจากประเทศเมียนมา 1 ราย เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 25 ปี อาชีพพนักงานสถานบันเทิง เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 26 พ.ย.63 ตามเส้นทางธรรมชาติเข้าพักที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ตรวจหาเชื้อครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่ 30 ผลตรวจพบเชื้อ ไม่มีอาการขอบคุณข้อมูล -ไทยโพสต์

โพสต์โดย : Ao