Social :ตั้งเป้าทำเพื่อบ้านเมือง! ประชุม คณะกรรมการสมานฉันท์ นัดแรก

18 ม.ค. 64 17:01
ตั้งเป้าทำเพื่อบ้านเมือง! ประชุม คณะกรรมการสมานฉันท์ นัดแรก

ตั้งเป้าทำเพื่อบ้านเมือง! ประชุม คณะกรรมการสมานฉันท์ นัดแรก

ประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์ นัดแรก "ประธานชวน" ให้กำลังใจ ตั้งเป้าทำเพื่อบ้านเมืองการประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์นัดแรก โดยนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และเข้าร่วมเปิดการประชุม เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ขึ้นมา โดยยืนยันว่า คณะกรรมการชุดนี้ ตั้งขึ้นจากเจตนารมณ์ที่ประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2563 ในการหาทางออกให้กับประเทศ และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมือง ทำให้สภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติรับมาดำเนินการ ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้พิจารณาจากคำอภิปรายของสมาชิกรัฐสภา เห็นควรหาทางออกเร็วในรูปแบบการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ขึ้น เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ
MulticollaC
เข้ามามีส่วนร่วมส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านไม่ร่วมเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์นั้น ย้ำว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาล แต่เป็นปัญหาของบ้านเมือง เพราะแม้จะมีคณะกรรมการสมานฉันท์ฝ่ายค้าน ก็ยังสามารถไล่นายกรัฐมนตรีได้ แต่การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครั้งนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของส่วนรวม แต่ฝ่ายค้านก็ยังยืนยันเจตนารมณ์ที่จะไม่เข้าร่วม เช่นเดียวกับฝ่ายผู้ชุมนุม ที่จะให้คณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้พิจารณาและกำหนดแนวทางให้ผู้ชุมนุมได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อไป ทั้งนี้ ส่วนตัวขอให้กำลังใจทุกคนในการทำหน้าที่


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy