Social :เพิ่มความเข้มงวด! กต.ยันติดตามเมียนมาใกล้ชิด-มท.สั่งเข้มชายแดน

02 ก.พ. 64 07:02
เพิ่มความเข้มงวด! กต.ยันติดตามเมียนมาใกล้ชิด-มท.สั่งเข้มชายแดน

เพิ่มความเข้มงวด! กต.ยันติดตามเมียนมาใกล้ชิด-มท.สั่งเข้มชายแดน

กระทรวงการต่างประเทศ ยันไทยติดตามสถานการณ์เมียนมาอย่างใกล้ชิด มหาดไทย สั่งผู้ว่าฯจังหวัดชายแดน เพิ่มความเข้มงวด
นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในเมียนมา ว่า ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ออกประกาศแจ้งคนไทยในเมียนมา ให้ชุมชนไทยคอยรับฟังข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิด และขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการเมียนมา

โดยกระทรวงการต่างประเทศ ติดตามพัฒนาการในเมียนมา และประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง อย่างใกล้ชิด โดยได้มีการแจ้งเตือนคนไทยในเมียนมา ให้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของไทย และเป็นประเทศสมาชิกที่สำคัญของอาเซียน ไทยจึงหวังที่จะเห็นสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมา และหวังว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะได้รับการแก้ไขอย่างสันติและกลับคืนสู่ปกติในเร็ววันเพื่อประโยชน์ของประชาชนเมียนมา

 

มท.สั่งการผู้ว่าฯจังหวัดชายแดนเพิ่มความเข้มงวด
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ของพื้นที่ จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้านเมียนมาพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่ชายแดน และดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

รวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเคร่งครัด รวมทั้งจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการในการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของพื้นที่

พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอชายแดนเพิ่มการเฝ้าระวัง ติดตามข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนที่อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมากขึ้น และการไม่อนุญาตให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดใช้ดินแดนประเทศไทยเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นายฉัตรชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ได้สั่งการให้จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบกับเมียนมา เพิ่มความเข้มงวดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่พักพิง และติดตามความเคลื่อนไหวของผู้หนีภัยการสู้รบฯ ในพื้นที่พักพิงที่อาจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมือง โดยให้รายงานข้อมูลสถานการณ์และผลดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย

 


“จุรินทร์”สั่งทูตพณ.เกาะติดยึดอำนาจพม่า
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
MulticollaC
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์ ประจำสหภาพเมียนมา รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการค้าและการเปิดด่านชายแดน ระหว่างไทย กับเมียนมา

โดยให้กรมการค้าต่างประเทศ ดูแลในเรื่องของภาพรวมการค้าชายแดน ติดตามสถานการณ์ พร้อมรายงานอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม รายงานล่าสุดด่านการค้าชายแดน ระหว่างไทยกับเมียนมา 3 ด่านที่ยังคงเปิดขนส่งสินค้าอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 เวลานี้ยังคงเปิดทำการได้ตามปกติ แต่ต้องมีการจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแบบวันต่อวัน

และสำหรับมูลค่าการค้าชายแดนในปี 2563 ในภาพรวมติดลบร้อยละ 1.7 คิดเป็นมูลค่า 1.3 ล้านล้านบาท โดยปัจจัยหลัก มาจากผลกระทบโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้


ยึดกรมการค้าฯจับตาเมียนมา รอเคาะเป้าค้าชายแดน
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง สถานการณ์การค้าชายแดน ของไทยกับเมียนมา เวลานี้ว่า ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยยังไม่สามารถประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับการค้าชายแดนของประเทศไทยได้ โดยด่านการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาเวลานี้ยังคงเปิดอยู่ 3 ด่านจากทั้งหมด 21 ด่าน ซึ่งก่อนหน้านั้นมีการปิดด่านเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เลื่อนเปิดขนถ่ายสินค้าข้ามแดนด่านสิงขร3วัน

โดย3ด่าน ประกอบด้วย ด่านแม่สอด มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยวันละ 200 ล้านบาท หรือ ปีละประมาณ 7.4 หมื่นล้านบาท ด่านแม่สาย มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยวันละ 35 ล้านบาท หรือปีละประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาทและด่านระนอง มีมูลค่าการค้าเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 47 ล้านบาท หรือปีละประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท

และสำหรับเป้าหมายการค้าชายแดนของไทยในปี 2564 ในภาพรวมนั้นทางกรมฯ จะประเมินสถานการณ์ใหม่อีกครั้ง หลังจากเกิดเหตุการณ์ในเมียนมา รวมถึงต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปิดด้านการค้าซึ่งมาจากการระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศ 

ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy