Social :เยียวยาผู้ปกครอง! เพื่อไทยจี้ศธ.ให้ความสำคัญเปิดเรียนอย่างปลอดภัย

03 ก.พ. 64 06:02
เยียวยาผู้ปกครอง! เพื่อไทยจี้ศธ.ให้ความสำคัญเปิดเรียนอย่างปลอดภัย

เยียวยาผู้ปกครอง! เพื่อไทยจี้ศธ.ให้ความสำคัญเปิดเรียนอย่างปลอดภัย

เพื่อไทย จี้กระทรวงศึกษาให้ความสำคัญให้สถานศึกษาเปิดเรียนอย่างปลอดภัย พร้อมลดค่าเทอมเยียวยาผู้ปกครอง


นางสาว ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการจัดการด้านการศึกษาที่ผิดพลาดของรัฐบาล ว่า รัฐบาลล้มเหลวอย่างสมบูรณ์แบบ แม้ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของการระบาด แต่รัฐบาลไม่มีการเตรียมความพร้อม ไม่มีการจัดการที่เหมาะสม มีเพียงการออกประกาศปิดการศึกษา โดยไม่มีการจัดคลัสเตอร์ สั่งปิดโรงเรียนทั่วประเทศ ทำให้นักเรียนได้รับผลกระทบ หากมีการเตรียมพร้อมที่เพียงพอก็สามารถเดินหน้าด้านการศึกษาได้ นอกจากนี้ยังโยนภาระให้โรงเรียนเป็นฝ่ายจัดเตรียมมาตรการต่างๆโดยไม่รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล

MulticollaC


ส่วนในโรงเรียนเอกชน มีการร้องเรียนจากผู้ปกครองว่า หลายโรงเรียนยังเก็บค่าเทอมเต็มจำนวน บางโรงเรียนมีการบริหารจัดการภายในเองโดยไม่ได้เกิดจากนโยบายรัฐบาล ไม่มีการประสานทำความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับผู้ปกครอง ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ทั้งที่ต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองในด้านการป้องกัน เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอเรียกร้อง ให้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญในการให้เครื่องมือให้สถานศึกษาเปิดการเรียนอย่างปลอดภัย และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งผู้ปกครอง และนักเรียน  รวมทั้งการบริหารเรื่องค่าเทอมเพื่อลดภาระให้ผู้ปกครองขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy