Social :แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ! โฆษกพท.ติงรบ.ไม่ควบคุมโรคทำปชช.เดือดร้อน

12 เม.ย. 64 09:04
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ! โฆษกพท.ติงรบ.ไม่ควบคุมโรคทำปชช.เดือดร้อน

แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ! โฆษกพท.ติงรบ.ไม่ควบคุมโรคทำปชช.เดือดร้อน

โฆษกเพื่อไทยชี้รัฐบาลจำคุกผู้จัดการคลับย่านทองหล่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ติงนักการเมืองไปสถานบันเทิงไม่มีการควบคุมโรคทำประชาชนเดือดร้อนนางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 คลัสเตอร์ทองหล่อ และได้แพร่กระจายไปหลายจังหวัด สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะผู้มีอำนาจหละหลวมไม่ทำตัวให้เป็นแบบอย่างในการป้องกันตนเองจากโรคระบาด โดยเฉพาะการสั่งจำคุกผู้จัดการคลับย่านทองหล่อ 2 เดือน เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่ยังหาผู้กระทำผิดทั้งเจ้าของผับตัวจริงและเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลยให้เปิดบริการเกินเวลาไม่ได้
ทั้งที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เคยอ้างว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญปี 60 เพื่อให้นักการเมืองเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ขณะเดียวกันยังมี พ.ร.บ มาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ
MulticollaC
พนักงานราชการ คณะรัฐมนตรี สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. และยังมี พ.ร.บ.มาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 ซึ่งบังคับใช้ครอบคลุม ส.ส. ,ส.ว. และ ครม. ในหมวด 3 ข้อ 21 ระบุว่า ต้องยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ แต่นักการเมืองและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กลับทำตรงข้าม ไปสถานบันเทิงที่ไม่มีการควบคุมโรคที่ดีพอ จนเกิดการระบาดอีกครั้ง สร้างความเสียหายให้กับประชาชน คนตกงานเพิ่ม ท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์เงียบสงัด รายได้หดหาย กลับไม่มีความรับผิดชอบใดๆ เป็นการตอกย้ำอีกครั้งว่ากฎหมายถูกเลือกใช้กับประชาชนตัวเล็กและฝั่งตรงข้ามรัฐบาลใช่หรือไม่ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy