Social :เตรียมพร้อมรับมือ! มหาดไทยย้ำทุกจว.จัดรพ.สนามให้เพียงพอ

15 เม.ย. 64 09:04
เตรียมพร้อมรับมือ! มหาดไทยย้ำทุกจว.จัดรพ.สนามให้เพียงพอ

เตรียมพร้อมรับมือ! มหาดไทยย้ำทุกจว.จัดรพ.สนามให้เพียงพอ

กระทรวงมหาดไทยย้ำทุกจังหวัดบริหารสถานการณ์โควิดอยู่ในวงจำกัดโดยเร็ว พร้อมจัดโรงพยาบาลสนามให้เพียงพอนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย หรือ ศบค.มท. เปิดเผยสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นว่าทางกระทรวง มหาดไทยมีมาตราการดูแลป้องการแพร่ระบาดของโควิด-19ในทุกระดับขั้นของความรุนแรง ซึ่งขณะนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดที่จะกำหนดมาตราการป้องกัน คุมเข้ม ที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงคำสั่งของแต่ละจังหวัดที่ประกาศให้มีการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ MulticollaC


ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 40 กว่าจังหวัดแล้ว โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดโดยเร็ว รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องโรงพยาบาลสนามที่ต้องจัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งนี้ การกักกันตัวเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)


ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy